HPG Nieuws

FBE Noord-Holland zoekt een nieuwe directeur/secretaris

 

Wil jij bijdragen aan het oplossen van de ganzenproblematiek rond Schiphol? Denk je de overlast van damherten in het gebied rond de Amsterdamse Waterleidingduinen in goede banen te kunnen leiden? Ben je in staat om met uiteenlopende belangengroepen (zoals grondeigenaren, landbouwers, terreinbeheerders, jagers, maatschappelijke organisaties en de provincie) om te gaan?

De FBE is een volgens de Wet Natuurbescherming ingestelde stichting bestaande uit grondgebruikers, grondeigenaren, jachthouders en maatschappelijke organisaties. Iedere provincie beschikt over een dergelijke FBE. De FBE heeft als taak het opstellen van faunabeheerplannen voor de diverse gebieden en diersoorten om de aantallen op het gewenste niveau te krijgen voor een veilige en schadebeperkende situatie. Het bestuur van de FBE stelt iedere 5 jaar, op basis van het faunabeleid van de provincie, een Faunabeheerplan vast, dat vervolgens aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Lees hier meer over de inhoud van de functie.

Sollicitaties

Sollicitaties ontvangen wij graag vóór 15 april a.s. per mail a.roessen@fbenoordholland.nl. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de huidige interim-directeur, mw. ir. A.M. Roessen, tel 06-15017620 (na 5 april bij dhr. J.P.J. Lokker i.v.m. verlof van de interim-directeur, tel 06-16007200).