HPG Nieuws

Goedkeuring Faunabeheerplan Ree Zuid-Holland

Op 15 september 2020 is het Faunabeheerplan Ree goedgekeurd door de provincie Zuid-Holland. Het Faunabeheerplan Ree heeft een looptijd van 6 jaar, van 1 oktober 2020 t/m 30 september 2026.

In dit faunabeheerplan wordt voorgesteld om reeën duurzaam te beheren. Onder duurzaam beheer wordt in dit faunabeheerplan verstaan: het nemen van maatregelen ter voorkoming van schade en lijden van dieren. Deze maatregelen betreffen enerzijds andere maatregelen dan afschot (bijvoorbeeld het plaatsen van rasters) en anderzijds duurzaampopulatiebeheer(het beperken van de omvang van een populatie) door middel van afschot. Bekijk hier voor het Faunabeheerplan Ree