HPG Nieuws

(Hernieuwde) oproep kandidaat bestuursleden geborgde zetel landbouw

Eerder hebben we in de nieuwsbrief aandacht besteed aan de waterschapsverkiezingen en potentiele bestuursleden opgeroepen zich vooral bij de VBNE kandidaat te stellen voor de natuurzetels. Deze termijn is inmiddels gesloten. Voor de geborgde zetel landbouw is de inschrijftermijn nu open gesteld en wordt de oproep nogmaals herhaald vooral te solliciteren naar deze bestuursfunctie voor de zetel landbouw! Op de website van Federatie Particulier Grondbezit leest u hier meer over en is ook nadere achtergrondinformatie beschikbaar. 

Mocht u nog nadere vragen hebben, neem dan contact op met de staffunctionaris Diederik Diepenhorst (0318-578562 of hpg@grondbezit.nl )