HPG Nieuws

Het landschap in de transities

Fort Wierickerschans bij Bodegraven
Fort Wierickerschans bij Bodegraven

De provincie Zuid-Holland heeft op woensdag 28 november een conferentie georganiseerd met als thema 'Het landschap in de transities'. De conferentie vond plaats op Fort Wierickerschans in Bodegraven. Aanwezig waren o.a. provinciale -en gemeentelijke bestuurders, terreinbeheerders, LTO vertegenwoordigers en natuurorganisaties etc. Voor het HPG waren bestuursleden Piet Kome en Cor van Schelven daarbij aanwezig.
De aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over de positie van ons landschap in de transitie-opgaven van deze tijd.

Gedeputeerde Han Weber was gastheer en begeleidde de deelnemers in de verschillende deelsessies waar gesproken werd over de onderwerpen:

  • ruimte bieden aan waterberging
  • zoetwatervoorziening (zeer actueel na deze extreem warme zomer)
  • bodemdaling in het veenweide gebied (groene hart provincie ZH)
  • verzilting
  • energielandschappen
  • nieuwe stadsgrenzen

De landschapstafels kunnen invulling geven aan de duurzame oplossingen die nodig zijn voor de vele ontwikkelingen zoals verstedelijking, mobiliteit, duurzame landbouw, energietransitie en de gevolgen van de klimaatverandering op het landschap in de provincie Zuid-Holland.

HPG heeft een bijdrage kunnen leveren tijdens deze gespreksgroepen. Na afloop was er gelegenheid om contacten te leggen, te netwerken en inzichten met elkaar te delen.

In het jaar 2019 zal het nieuw verkozen provinciaal bestuur een uitvoeringsprogramma opstellen en zal daarin de koppeling gelegd worden met de transitie opgaven voor ons landschap.