HPG Nieuws

Hollands Particulier Grondbezit geeft input aan Strategisch Meerjarenplan FBE-Hoord-Holland.

Eind maart organiseerde de FBE-Noord-Holland een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de achterbannen. Het FBE-bestuur wilde meer duidelijkheid over de rol die deze achterban-organisaties kunnen/willen spelen bij de uitvoering van de faunabeheerplannen. Consultatie van het HPG-bestuur en de achterban bij strategische beslissingen binnen het FBE-bestuur is noodzakelijk voor het nodige draagvlak bij de achterbannen. HPG-leden in Noord-Holland worden regelmatig op de hoogte gehouden over de mogelijkheden t.a.v. schadebestrijding en populatiebeheer. Van belang is dat HPG-leden de faunabeheerplannen ook daadwerkelijk uit (laten) voeren.

Belangrijk punt voor het meerjarenplan wordt het kunnen beschikken over doelmatige werkbare machtigingen voor de uitvoerders om tot een succesvolle uitvoering van de faunabeheerplannen te komen.