HPG Nieuws

HPG deelt zorg CDA-fractie Zuid-Holland

De CDA Statenfractie heeft op 30 maart jl. een themadag georganiseerd over de zorg die er is rond het duurzaam betaalbaar houden van natuur-en landschapsbeheer in de provincie Zuid-Holland. De zorg dat het natuurbeheer niet meer betaalbaar is onderschrijft het Holland Particulier Grondbezit volledig. Ook het HPG signaleert dat er steeds meer spanning ontstaat tussen de uitvoering van het beheer in de praktijk en de vergoeding die daarvoor beschikbaar is. De themadag werd in de middag gehouden in het nationaal landschapscentrum in Numansdorp.

Statenlid Paul Rijken was de gastheer. Aanwezig waren raadsleden Hoeksche Waard, wethouder gemeente Korendijk, vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Provincie Zuid-Holland, Hoeksche Waards Landschap (HWL), SOHW en Stichting Rietgors. Ook het HPG was aanwezig en werd vertegenwoordigd door bestuurslid Cor van Schelven.

Verschillende vragen/problemen kwamen aan de orde zoals;

  • Zorgen over het landschapsbeleidsplan van de provincie Zuid-Holland
  • Groen Beheer Hoeksche Waard, de gemeenschappelijke regeling van de vijf gemeenten wordt beëindigd. Er moet een nieuwe bestuursopzet komen vanuit de gemeenten zelf.
  • Het blijkt dat landschapsbeheer veelal een onbekend gebied is voor raadsleden, terwijl juist de Statenleden gevoed zouden moeten worden van onderaf .
  • CDA-Statenleden gaan de provincie in om te horen welke problemen er op de provincie af komen en wat de rol van de provincie zou moeten zijn bij natuurontwikkelingen op de lange termijn. Vorming van collectieven, subsidievormen etc.
  • Provincie Zuid-Holland richt zich vooral op het weidevogelbeheer (+zwanen en ganzen), dit is een éénzijdig beleid en heeft te weinig oog voor bredere biodiversiteit. Aan natuur bij dijken en kreken besteedt de provincie weinig geld, maar deze is voor de polders in Zuid-Holland wel belangrijk.
  • Het project “akkerranden” in de Hoeksche Waard valt onder agrarisch natuurbeheer, heeft veel bekendheid bij de politiek en geniet waardering bij de burgers. De financiering van akkerranden moet beter geregeld worden met de provincie. Het nieuw gevormde collectief in de HW gaat hier aandacht aan besteden
  • Stoppen met aankoop van nieuwe gronden voor natuur, geld nu besteden aan het beheer en onderhoud van de bestaande natuur. Het blijkt nogmaals dat na de aankoop van de gronden de overheid onvoldoende geld heeft voor beheer en onderhoud.
  • Hoeksche Waard richt zich op biodiversiteit / Goeree Overflakkee richt zich op windenergie.
  • Aanwezigen zijn positief over de communicatie met betrokkenen in het provinciehuis.