HPG Nieuws

HPG in gesprek met Statenleden Zuid Holland

Recent heeft het HPG deelgenomen aan een netwerkbijeenkomst met de Statenleden in de provincie Zuid-Holland over het thema Groen.  Tijdens de bijeenkomst waren tal van organisaties uitgenodigd om in een korte pitch zijn of haar punten neer te zetten. Ook het HPG heeft deze mogelijkheid aangegrepen om een pitch richting de Statenleden te presenteren. De HPG-pitch is hier terug te lezen.

Doel van de bijeenkomst was voor de Statenleden input te verzamelen  welke door de staten betrokken wordt bij de actualisatie van de beleidsvisie Groen.

Tijdens de afsluitende borrel was er vervolgens volop de gelegenheid om met de Statenleden op informele wijze contact te leggen en met elkaar naar aanleiding van de pitches nader door te praten/vragen. Een nuttige bijeenkomst!