HPG Nieuws

HPG-lid Agrarische Stichting Blaricum realiseert samen met Staatsbosbeheer één weidevogelgebied: De Kampen

Natuurlijk boeren, boeren met natuur

foto: Agrarische Stichting Blaricum

Op de oostelijke rand van het Gooi met uitzicht op Eemland ligt het gebied De Kampen. In tegenstelling tot de rest van het Gooi dat hoofdzakelijk bestaat uit bos en hei, kenmerkt dit gebied zich als een laatste restant van de oorspronkelijke meentgronden. Gemeenschappelijke weiden waar de Gooise boeren hun vee weiden. Het gebruik is in de afgelopen eeuw zodanig geweest dat de weidevogels zich er goed hebben kunnen handhaven. Dat is een compliment aan de boeren met grond in het gebied die hier in samenwerking met de Agrarische Stichting Blaricum, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voor gezorgd hebben.

Het gebied heeft zelfs zoveel potentie dat het door de provincie Noord-Holland jaren geleden al is aangemerkt als weidevogelleefgebied. Om de weidevogel optimaal de kans te geven en met de wens van onder andere de Agrarische Stichting Blaricum om samen met haar pachters hier invulling te geven is er in 2016 een gebiedsproces opgestart.

Onder begeleiding van een procesmanager is er twee jaar lang zeer intensief tussen partijen gesproken. De Agrarische Stichting Blaricum werd in dit proces vertegenwoordigd door haar rentmeester die op bekwame en vakkundige wijze met oog voor het particulier eigendom en gebruik een zeer belangrijke rol heeft gespeeld.

Het resultaat mag er zijn: op 7 november jl. ondertekenden de gemeente Blaricum, Agrarische Stichting Blaricum, Staatsbosbeheer en vijf particuliere eigenaren een kavelruilovereenkomst waarmee een aaneengesloten natuurgebied van 90 hectare ontstaat waarvan ca. 25 ha particulier eigendom en ca. 65 ha Staatsbosbeheer.

Voor de Agrarische Stichting Blaricum is het belangrijk dat haar pachters in het gebied natuurinclusief kunnen blijven boeren, anders gezegd landbouwinclusief natuur gaan beheren. Immers weidevogels zijn het meest gebaat bij een betrokken, actief agrarisch beheer en boeren kunnen dat het allerbeste. De Kampen is er het levende bewijs van.

Het zou maar zo kunnen dat dit een eerste grondruil met SBB binnen de provincie is waar een HPG-lid bij betrokken is. Deze transactie kan gebruikt worden om het gesprek aan te gaan met SBB om meer ruilingen van de grond te tillen in zowel Zuid- als in Noord-Holland.