HPG Nieuws

HPG spreekt in bij de Gemeenteraad van Teylingen

HPG maakte bezwaar tegen doorkruising van recreatieve wandel- en fietspaden bij enkele veenpolders. Het betreft hier kleine polders gelegen aan het Kagermeer. De aanwezige agrariƫrs voeren met veel succes het weidevogelbeheer uit. De omvang van deze polders maakt dat deze extra kwetsbaar zijn voor verdere doorkruising en ontwikkeling van recreatieve routes en dat dat ten koste gaat van de weidevogels.