HPG Nieuws

HPG te gast bij meest noordelijk gelegen landgoed in Noord-Holland

Het HPG was 13 september met de algemene ledenvergadering te gast op landgoed Ter Coulster te Heiloo. Ter Coulster is het meest noordelijke gelegen traditionele NSW-landgoed van de provincie. Een mooi locatie om dit jaar de ALV te laten plaats vinden en waar dan ook een dertigtal leden en genodigden op waren afgekomen.  

Vooraf was er volop gelegenheid voor eerste ontmoeting met koffie, lekkers en broodjes voordat we aanvingen met het huishoudelijk gedeelte en verdere programma van de dag.

Huishoudelijk gedeelte

Naast de traditionele onderdelen van het huishoudelijke gedeelte ging de voorzitter uitgebreider in op de bestuurssamenstelling en het ledencontact. Zeker dat laatste vindt het bestuur belangrijk, zij wil hier meer op inzetten en beter weten wat er onder de leden speelt. Ook werden een aantal lopende dossiers doorgenomen door bestuur en staf. Zo kwam de bodemdaling aan bod en onze inzet daarbij om vermogenswaarde van de grond in de discussie mee te nemen en daar een oplossing voor te bieden.
Tot slot werden mooie dankwoorden uitgesproken richting Simon Kapteijn die deze ALV na 12 jaar bestuurslidmaatschap afscheid nam.

De landelijk voorzitter was ook in ons midden

Naast de provinciale onderwerpen en lopende dossiers kon de landelijk voorzitter Roel Robbertsen mooi aanvullen met een aantal actuele ontwikkelingen op landelijk niveau. Denk aan de pachtdiscussie, de stikstofdiscussie/PAS en de net afgekondigde voorstellen gericht op de fiscaliteiten die zeer slecht uitpakken. Meer over deze onderwerpen leest u hier en hier.

Heemraad Siem-Jan Schenk over de rol van het hoogheemraadschap in de veenweidegebieden

Siem-Jan Schenk, heemraad bij Heemraadschap Hollands Noorderkwartier, was uitgenodigd om in te gaan op de bodemdaling. Een thema wat actueel is, ook voor het waterschap. Rol en positie van waterschap werd uitgelegd. Maar de bal ligt hierbij niet (alleen) bij het waterschap. De provincie is aan zet en we moeten met elkaar in gesprek over wat we willen. Daarbij ook de regio’s uitdrukkelijk betrekken. Uiteindelijk kan het waterschap elk waterpeil leveren dat is het probleem niet. Het gaat veel meer over waar we naar toe willen en hoe we dat gaan organiseren.

Afsluitende borrel bij historische theekoepel

Na alle gedeelde informatie hoog tijd om in beweging te komen. Onder begeleiding van Bart van der Feen de Lille werd een mooi rondwandeling met toelichting over het landgoed gemaakt. De rondwandeling werd afgesloten bij de historische theekoepel op het landgoed met een mooie en gezellige borrel.

Voor zover je dat zelf mag concluderen al met al weer een geslaagde middag. In ieder geval wel als je mag uitgaan van de ontvangen reacties.