HPG Nieuws

Inhuur BOA-capaciteit via SBB?

Recent sprak een delegatie van het HPG-bestuur (voorzitter Erwin van den Berg, vice-voorzitter Paul Smeets en ondergetekende) met het nieuwe provinciehoofd van Staatsbosbeheer in Zuid-Holland.

Directe aanleiding om dit gesprek te initiëren is het verkennen welke mogelijkheden er zijn om groene BOA’s van SBB bij particuliere eigenaren in te zetten. Het is niet altijd haalbaar en realistisch voor een (landgoed)eigenaar zelf een BOA in dienst te hebben. Dit terwijl er wel behoefte is dat er onregelmatig een BOA aanwezig/oproepbaar is die als (mede)gastheer en ook handhavend kan optreden.

Het is de bedoeling dat een BOA van SBB een x-aantal uren per week aan de slag gaat op een landgoed. Een voorstel hiervoor zal door SBB worden uitgewerkt. Ook moet juridisch nog goed gekeken worden op welke manier men de afspraken vastlegt zodat de BOA ook legaal handhavend mag en kan optreden. Een convenant kan hier uitkomst bieden. Dit wordt nu verder in gang gezet. Het bestuur meent net als SBB dat in de samenwerking goede mogelijkheden liggen.

Oproep 

Met een pilot willen we ervaring opdoen en onderzoeken of dit een werkbare constructie oplevert die breder uitgerold zou kunnen worden. Voor de pilot zou het functioneel zijn indien hieraan twee of drie buitenplaatsen deelnemen zodat een goed beeld verkregen kan worden hoe de BOA-inzet in de praktijk kan werken.

Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met de stafmedewerker Diederik Diepenhorst (hpg@grondbezit.nl/06-2211 3519)