HPG Nieuws

Jachtverbod in stiltegebieden?

Tijdens een ingelaste commissievergadering van de commissie Ruimte & Milieu in de provincie Noord-Holland op donderdagavond 12 februari 2015 werd een voorstel behandeld om de jacht met het geweer in de stiltegebieden in Noord-Holland te verbieden. De Partij van de Dieren heeft hiervoor een voorstel uitgewerkt welke voorlopig gesteund wordt door de PVDA, SP en de D66.

Het HPG heeft met grote verbazing kennis genomen van het voorstel en zien grote problemen met de uitvoering indien dit werkelijkheid wordt. Ook GS ziet dit voorstel trouwens als onuitvoerbaar en heeft dat ook op deze wijze geadviseerd. In Noord-Holland zou dit betekenen dat er in een groot deel van de provincie jacht met het geweer verboden gaat worden.

Het HPG heeft tijdens de commissievergadering een reactie ingesproken waarbij concreet op drie punten nader is ingegaan:

  • Het voorstel maakt inbreuk op het eigendomsrecht
  • Er wordt oneigenlijk gebruik gemaakt van de milieuverordening om de jacht met het geweer te verbieden.
  • Het voorstel leidt tot verdere regellast, bureaucratie en schadeoverlast die bij de provincie wordt neergelegd.

Het is nog niet duidelijk hoe het gaat aflopen en of het voorstel straks daadwerkelijkdoor Provinciaal Staten  wordt aangenomen, dit zal moeten blijken.