HPG Nieuws

Kunt u bijdragen aan aanleg van nieuw bos?

Het rijk heeft Inmiddels een ambitie uitgesproken om 37.000 ha nieuw bos in Nederland aan te leggen. Ook wordt gekeken hoe maatregelen in bestaand bos genomen kunnen worden. Doel is daarmee ook bestaande bossen klimaatbestendig te maken. De provincies Zuid-Holland & Noord-Holland moeten en gaan ook aan de slag met deze ambitie. Zij zijn nu bezig ambities te vertalen naar provinciale opgaven. Ingezet wordt o.a. op de volgende onderwerpen:

  • Bescherming van bos
  • Verbetering kwaliteit bestaand bos
  • Aanleg nieuw bos

In de vorm van een groeimodel zullen deze thema’s verder richting de zomer ingevuld worden. Groot gemis in dit verhaal is wel dat Rijk en Provincies nog geen financiële middelen beschikbaar hebben gesteld om uitvoering te geven aan de ambities.

Wat houdt de Rijksbossenstrategie in

Eerder dit jaar presenteerde de rijksoverheid de bossenstrategie. Hier gaat zij in op haar ambities op gebied van bos + klimaat. Zie hier het artikel dat FPG eerder publiceerde over de bossenstrategie.

Heeft u ambities, meldt dat bij ons

Om deze discussie over provinciale opgaven met bosaanleg te kunnen voeren is het goed om de mogelijkheden bij de particuliere sector in beeld te hebben. Mocht u ambities hebben met u bos, of nieuw bos willen aanleggen, dan horen we dat graag. U kunt mailen naar hpg@grondbezit.nl Daarmee kunnen we dan voorsorteren op de dingen die gaan komen. En ook proactief handelen op het moment dat er middelen beschikbaar komen.