HPG Nieuws

Noord-Holland: component toezicht (€ 17/ha) per 2019 beschikbaar?

Samen met de beheerders heeft de provincie overeenstemming bereikt over de financiering en betaling van het component toezicht als onderdeel van de openstellingsbijdrage SNL. Het voorstel dat nu voorligt is dat deze component regulier via de subsidieregeling SNL uitgekeerd gaat worden.  Gedeputeerde Staten is akkoord met het voorstel dat bereikt is. Eind december zal Provinciale Staten hier nog definitief akkoord op moeten geven. De provincie Noord-Holland zou daar mee de derde provincie zijn die deze bijdrage via het reguliere spoor van de subsidieregeling SNL beschikbaar stelt.

Zodra Provinciale Staten akkoord is, zullen alle eigenaren /beheerders die gebruik maken van SNL rechtstreeks door de provincie worden aangeschreven met nadere uitleg op welke wijze de toezichtsbijdrage aangevraagd kan worden.