HPG Nieuws

Omvang collectieven in Zuid-Holland voor 2017 op 0,5 ha gezet

Begin dit jaar zijn alle beheerders in Zuid-Holland door het Hollands Particulier Grondbezit en de provincie Zuid-Holland via twee bijeenkomsten geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen binnen het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).

Dit ging met name om de ontwikkeling dat beheerders kleiner dan 75 ha. alleen nog in collectief verband subsidie kunnen aanvragen en dat de beheerders  gecertificeerd dienen te zijn.

Met deze informatiebrief informeren wij u graag nader over de verdere werkwijze voor 2017.

Bijlage: tarieven natuurbeheer 2017