HPG Nieuws

Ontwerp Natuurbeheerplan 2016 Noord-Holland ter inzage

Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2016 is door GS op 20 januari vastgesteld en vanaf maandag 26 januari vrijgegeven voor de ter inzage periode. Deze periode duurt tot en met zondag 8 maart. In het Natuurbeheerplan staat waar welk soort natuur, agrarische natuur of landschap aanwezig is of ontwikkeld kan worden. Het Natuurbeheerplan bevat de begrenzing van het Natuurnetwerk en de natuurverbindingen. Beheerders van begrensde terreinen kunnen via het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) bij de provincie subsidie aanvragen.

Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2016 en de kaarten kan een ieder downloaden van de website van de Provincie Noord-Holland. 

Zienswijze

Een zienswijze kan ingediend worden door een brief te sturen naar de Provincie Noord-Holland t.a.v. W.M. Lubbers en o.v.v. ‘Zienswijze Ontwerp Natuurbeheerplan 2016’, een mail te sturen naar ontwerpnbp2016@noord-holland.nl of gebruik te maken van het formulier op de website.