HPG Nieuws

Ontwerp Natuurbeheerplan NH nog drie weken ter inzage (tot 7 juli 2016)

In het Natuurbeheerplan staat waar welk soort natuur, agrarische natuur en landschap aanwezig zijn of ontwikkeld kunnen worden. Het Natuurbeheerplan bevat de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland en ecologische verbindingszones.

Ook staat in het Natuurbeheerplan hoe de in Noord-Holland aanwezige natuur, agrarische natuur of landschap beheerd moeten worden en of eigenaren en gebruikers subsidie kunnen aanvragen voor het structurele beheer of voor een eenmalige functieverandering van agrarisch naar natuur. Het is dus van wezenlijk belang dat uw percelen waar u beheersubsidie voor ontvangt juist op kaart staat.

Nadere informatie over het ontwerpnatuurbeheerplan en procedure is terug te lezen op de provinciale website.