HPG Nieuws

Ontwerp natuurbeheerplan Noord-Holland ter inzage

Het definitieve Natuurbeheerplan geeft aan waar welke natuur aanwezig is of kan worden ontwikkeld en welke natuurdoelen er gelden. Het Natuurbeheerplan bevat een set kaarten, zoals de kaart met begrenzing Natuur Netwerk Nederland (NNN) en de kaart met beheertypen waarop per locatie is aangeven welke natuurdoel er geldt en welk beheer er is vereist (beheertype).

 

Het Natuurbeheerplan 2018 is ook van belang voor nieuw te verlenen beheersubsidies en wordt de opvolger van het Natuurbeheerplan 2017.

 

Terinzagelegging en zienswijze indienen

Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 is digitaal te raadplegen via de provinciale website: https://www.noord-holland.nl. Op de website is tevens een kaartviewer beschikbaar: interactieve kaarten Natuurbeheerplan

 

Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 ligt ter inzage van donderdag 15 juni tot en met woensdag 26 juli 2017: https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen.

 

Uw zienswijze kunt u digitaal verzenden via een webformulier:https://www.formdesk.com/pnh/Ontwerp_Natuurbeheerplan_2018.

 

Voor nadere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de provincie Noord-Holland,
algemeen:          mevrouw W.J. Ates, tel.:  023 - 514 3784, e-mail janssensw@noord-holland.nl  
NNN:                    mevrouw  A. Don, tel. : 023 - 514 4261, e-mail dona@noord-holland.nl  

Kaarten:              mevrouw A. Anneveldt, tel 023 – 5143684, e-mail: potm@noord-holland.nl