HPG Nieuws

Ontwikkeling Vermogenswaarde grond betrekken bij discussie Bodemdaling

HPG heeft op 17 mei 2019 een goed gesprek met de heer Veerman gevoerd over de bodemdaling. Door diverse partijen worden goede voorstellen gedaan gericht op tegengaan van bodemdaling, bevorderen van gezonde bodem, verminderen van CO2-uitstoot en behoud van biodiversiteit. Wij hebben specifiek de nadruk gelegd op:

  1. Verdienmodellen
  2. Betrekken ontwikkeling vermogenswaarde van de grond
  3. Verhouding en relatie tussen verpachter en pachter

Voorbereidend op het gesprek heeft HPG samen met FPG en ASR haar visie in een notitie verwoord. Deze notitie en een achtergronddocument van kantoor Overwater over vermogenswaarde en schade in het veenweidegebied is via HPG op te vragen.

Het is nu even afwachten met welk advies de heer Veerman  gaat komen en wat de vervolgstappen van de provincie zullen zijn.

Achtergrond

Eind 2018/begin 2019 ontstond er veel commotie toen de provincie Noord-Holland haar notitie richtinggevende uitspraken rond problematiek bodemdaling in het veenweidegebied presenteerde. Zie hier eerdere berichtgeving daarover. Inmiddels is de heer Veerman door de provincie NH opdracht verleend om gesprekken te voeren met alle betrokken partijen en op basis daarvan tot een advies richting de provincie te komen.

Niet los van landelijke discussie

De discussie zoals die nu in de provincie Noord-Holland speelt is niet uniek voor deze provincie, maar speelt ook landelijk en in andere provincies. Ook daar heeft HPG in het gesprek aandacht voor gevraagd. Het is dus goed bij het zoeken naar oplossingen verbinding te leggen met de landelijke discussie en met de andere veenweide provincies.

Behandeling Nota Bodemdaling in de Tweede kamer

Ook op landelijk niveau wordt over de opgaven in het veenweidegebied gesproken. De Kamerleden Bromet en de Groot stelden daar een initiatiefwet voor op waar we eerder aandacht aan besteden. Download hier de initiatiefwet.

De initiatiefwet en Kabinetsreactie die in aanloop van de behandeling nog beschikbaar komt, zal vermoedelijk op 1 juli in de kamer behandeld worden. Richting de behandeling van de initiatiefwet, zal bij de diverse Kamerleden aandacht gevraagd worden voor de verandering in vermogenswaarde van de grond en de relatie verpachter -pachter. Deze verdienen in onze ogen nadrukkelijk de aandacht bij het vinden van oplossingen.