HPG Nieuws

Ook provincie Zuid-Holland gaat aan de slag met bosbeleid

In het voorjaar van 2019 is door de Staten van Zuid-Holland een motie aangenomen om het provinciale bosbeleid uit te werken. Door de nieuwe coalitievorming heeft het even geduurd voordat met de nieuwe gedeputeerde afgestemd kon worden hoe breed of smal hij invulling wil geven aan het bosbeleid. Bedoeling is nu tamelijk breed insteken (dus ook bijvoorbeeld kijken naar de mogelijkheden en wenselijkheden van bosuitbreiding). De komende periode wordt hier verder aan gewerkt en volgend jaar voor de zomer dient beleid beschikbaar te zijn.

Inzet HPG

Voor inzet en insteek van HPG kunnen we goed aansluiten bij de landelijke speerpunten waarbij houtproductie als insteek van groot belang is. Met die nuancering dat dit uiteraard per regio/provincie nog wel kan variƫren:

  1. als economisch aspect en inkomstenbron voor de boseigenaar/het landgoed
  2. de bosbouw is ook een manier om een bijdrage te leveren in de CO2-vastlegging door verder te werken aan duurzame en klimaatbestendige bossen
  3. bossen leveren hout. Hout legt CO2 vast. Het is een duurzame CO2-besparende grondstof.

Relatie landelijke Bossenstrategie LNV & IPO

Ook landelijk wordt, door LNV/IPO gezamenlijk, aan een Bossenstrategie gewerkt. Het FPG is daar via verschillende overlegstructuren en interviews aangesloten. Eind van het jaar zal een eerste visie worden gepresenteerd waar doelen en ambities worden belicht. Vervolgens zal in de loop van 2020 verder ingezoomd worden op welke instrumenten beschikbaar zijn om ambities en doelen te realiseren.

Zie hier de publicatie die eerder op de website van FPG werd opgenomen.