HPG Nieuws

Openbare verkoop natuurgebieden in Zuid-Holland van start

De provincie Zuid-Holland zet twee natuurgebieden te koop. Het gaat om 4 hectare natuurgrasland in polder Steekt - gemeente Alphen aan den Rijn - en 4 hectare weidevogelgebied in polder Ouddorp - gemeente Goeree-Overflakkee. Beide gebieden liggen in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur).

De provincie werkt aan de voltooiing van het NNN. Nadat een gebied is ingericht of afspraken gemaakt zijn over de realisatie worden natuurgebieden overgedragen aan beheerders.

Gelijke kansen

Deze werkwijze is nieuw en komt voort uit de discussie zoals die afgelopen jaren plaats heeft gevonden over gelijke kansen voor zowel TBO’s als particulieren bij aankoop van natuurterreinen. Met deze procedure wordt daar op een transparante en openbare wijze invulling aan gegeven.

De gedeputeerde voor Groen, Han Weber formuleert dit als volg: “De natuurgrond wordt openbaar verkocht om zowel bestaande als nieuwe natuurbeheerders een kans te geven. De beheerder met het beste plan wint”

Mocht u interesse hebben , dan kunt u tot 20 september een bieding doen. De provincie beoordeelt de biedingen vervolgens zowel op kwalitatieve criteria (kwaliteit van natuurbeheer) als op prijs (het hoogste bod voor de grond). In de koopovereenkomst worden voorwaarden opgenomen om te zorgen dat de natuurwaarden duurzaam in stand worden gehouden.

Nadere informatie over de verkoop van deze twee gebieden is terug te vinden op:

www.landelijkvastgoedonline.nl

 

(bron: website provincie ZH)