HPG Nieuws

Pachtbeleid provincie Noord-Holland vastgesteld

Op 26 mei 2020 heeft het college van Gedeputeerde Staten het pachtbeleid van de provincie Noord-Holland vastgesteld. Het nieuwe pachtbeleid gaat per direct in. In deze notitie worden de overwegingen en keuzes bij de vaststelling van het pachtbeleid van de
provincie Noord-Holland in mei 2020 toegelicht

De belangrijkste veranderingen op een rij:

  • De inschrijving op pachtgrond verloopt via www.pachtgrond.nu en start naar verwachting op 1 juli 2020
  • De pachtprijs komt tot stand via bieding
  • Naast de prijs zullen de afstand tussen het bedrijf en het pachtperceel en het bezit van een certificaat bepalen wie de grond gegund krijgt
  • De maximale gebruikstermijn wordt 4 jaar (bouwland met een bouwplan 1:4) of 6 jaar (overige grond). Dit was 4 jaar voor alle grond.
  • Glyfosaat is verboden op alle grond. Toepassing mag alleen plaatsvinden na toestemming.

Verder passen wij onze gebruiksvoorwaarden voor percelen met een weidevogeldoelstelling aan op de volgende punten:

  • de startdatum van de rustperiode wordt aangepast van 15 maart naar 1 april
  • de inzaaiverplichting wordt gewijzigd in ‘kruidenrijk graszaadmengsel (zoals BG11 of BG12)’ in plaats van rietzwenkgras
  • tijdens de rustperiode wordt een maximale beweiding met 1,5 GVE per ha toegestaan

Heeft u vragen over het nieuwe pachtbeleid, neemt u dan gerust contact op met Sylvia Fens, coördinator team Beheer van de provincie Noord-Holland, fenss@noord-holland.nl.