HPG Nieuws

Potentiële bestuursleden geborgden zetels natuur&landbouw

Op 20 maart 2019 vinden de waterschap verkiezingen plaats. De procedure voor de geborgde zetels is van start gegaan. Grondbezitters kunnen zich verkiesbaar stellen. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de stafmedewerker om u verder te oriënteren naar de mogelijkheden. Op de site van de VBNE is de vacaturetekst en aanvullende achtergrondinformatie te vinden.

De ‘geborgde zetels’ binnen de waterschapsbesturen worden niet gekozen maar benoemd. Er zijn geborgde zetels voor landbouw, natuur en bedrijven. De Provinciale Verenigingen hebben leden aangedragen voor de provinciale benoemingsadviescommissies . Voor de Hollandse provincies zal Reinier van Elderen zitting nemen in de benoemingscommissies.

Planning

  • Maart-mei 2018: sollicitaties waterschapsbestuurder

Vanaf 1 maart tot en met 1 mei 2018 kunt u solliciteren naar de naar de functie van waterschapsbestuurder. Van belang is dat het gaat om grondeigenaren en beheerders die direct bij grondbezit en beheer zijn betrokken. Hebt u belangstelling, meld u dan bij onze Provinciale Vereniging.

  • Juni 2018: selectie kandidaten

De benoemingsadviescommissies selecteren de kandidaten, stellen een kandidatenlijst vast en motiveren hun voorkeuren in een advies aan het VBNE-bestuur. Op 1 juni dienen ze deze in bij de VBNE. Later in juni benoemt de VBNE de kandidaten.

Geborgde zetels landbouw

Ook LTO is inmiddels gestart met de voorbereidende werkzaamheden rond de procedure tot werving, selectie en benoeming van waterschapsbestuurders. Als FPG hebben we aangegeven dat we willen meespreken over de profielschets van en de selectiecriteria waaraan een waterschapsbestuurder geborgde zetel landbouw moet voldoen. Ook verpachters zouden zich in de wervingsoproep uitgenodigd en aangesproken moeten voelen. Zij behoren immers duidelijk tot de doelgroep van direct-belanghebbenden!
Verpachters ervaren net als eigenaren-gebruikers en pachters de lusten en lasten van de uitoefening van de watertaken door het waterschap. Zeker in een pachtprovincie als de HPG toch is, moeten verpachters toch ook gerede kans hebben om tot waterschapsbestuurder te worden benoemd.

Het is van belang dat in de regionale benoemingscommissies van LTO, ZLTO en LLTB, die de werving en selectie en uiteindelijk de voordrachten en in sommige gevallen de benoeming doen, ook ruimte te maken voor kandidaten uit de kring van de FPG.

Inmiddels heeft LTO de namen van de regionale water portefeuillehouders doorgegeven. Als Provinciale Vereniging zal daar contact mee gelegd worden.