HPG Nieuws

Provincie NH zoekt pachters

De provincie Noord-Holland heeft een groot aantal agrarische percelen in eigendom. De provincie wil de percelen die niet direct nodig zijn voor het jaar 2017 in pacht uitgeven aan belangstellenden met het hoofdberoep in de landbouw.

Belangstellenden voor deze pachtuitgifte kunnen zich van 1 juni tot 1 juli 2016 via een belangstellingsregistratie aanmelden op de website van de provincie Nood-Holland.  Ook meer informatie over de procedure en de criteria is hier te vinden.