HPG Nieuws

Routebureau Zuid-Holland: meerwaarde voor de eigenaar?

In februari heeft de staffunctionaris van het HPG een bijeenkomst bijgewoond over het opzetten van een Routebureau Zuid-Holland. Tijdens deze bijeenkomst op donderdag 31 januari 2019 in het provinciehuis waren er ongeveer 30 mensen aanwezig: routebeheerders, eigenaren van routenetwerken, eigenaren van paden, belangenbehartigers en vrijwilligers. De bijeenkomst had een aantal doelen:

  • Met elkaar bepalen van voorkeursopties voor het ontwerp van het Routebureau
  • Enthousiasme en gezamenlijkheid voor het Routebureau
  • Verkennen welke bijdrage alle aanwezigen kunnen leveren aan het Routebureau

De middag werd afgetrapt met een welkomstwoordje door de voorzitter, Maurice Berix van Provincie Zuid-Holland waarna Anneke van Mispelaar, van Bureau BUITEN, een presentatie gaf over de uitgangspunten van het Routebureau:

  • de aanleiding (waarom een routebureau);
  • de afbakening;
  • taken;
  • financiĆ«n van het Routebureau;

Daar het een eerste verkenning betrof, bleef er nog veel onduidelijk.  Wat gaat het Routebureau nu precies ter hand nemen? En op welke wijze kan het Routebureau grondeigenaren wel of niet ondersteunen?

Dit zal komende maanden verder duidelijk moeten worden.