HPG Nieuws

Rubriek: vertegenwoordigers waterschappen aan het woord

In deze rubriek willen we graag de geborgden voor natuur en geborgden ongebouwd voorstellen en aan het woord laten. Dit keer Matthijs Tak, hij zit namens de categorie ongebouwd in het waterschap Hollandse Delta.

Mijn naam is Matthijs Tak. Sinds de verkiezingen heb ik zitting in de Verenigde Vergadering voor de categorie ongebouwd van het Waterschap Hollandse Delta. Het werkgebied van dit waterschap loopt van de Drechtsteden en Rotterdam-Zuid richting het westen, naar de eilanden Hoeksche Waard, Voorne Putten en Goeree Overflakkee. De Verenigde Vergadering bestaat uit 30 leden, samen met drie andere agrariërs vertegenwoordigen wij de geborgde zetels. Mijn collega Ies Klok, die de zetel natuur vertegenwoordigt, heeft in een eerder publicatie al iets meer over dit waterschap verteld. Ik wil mij nu met name richten op een stukje rechtsongelijkheid binnen dit waterschap.

Vanuit historie heeft WSHD nog steeds de wegentaak in dit gebied. Wat overigens heel uitzonderlijk is in Nederland. Dit betekent dat iedereen via het waterschap meebetaalt aan het onderhoud van de wegen die buiten de bebouwde kom van de gemeenten liggen, behalve in de gemeente Dordrecht. De wegen in het buitengebied van Dordrecht worden door de gemeente Dordrecht beheerd. Deze zogenaamde “wegenheffing” is momenteel onderwerp van discussie binnen de Verenigde Vergadering. Door met name de fractie ongebouwd wordt deze heffing als “niet eerlijk” gezien. Het gaat voor de boeren om een fors bedrag, terwijl collega’s in Dordrecht niet betalen voor de wegenheffing, wat ook van toepassing is voor bijna alle collega boeren in andere delen van Nederland.

Dit onderwerp is een voorbeeld voor het belang van geborgde zetels in het waterschap. Het systeem zorgt er voor dat alle belanghebbenden mee kunnen beslissen binnen het waterschap over het te voeren beleid. Ik ben blij in deze rol uw belang te kunnen dienen. Voor eventuele vragen gerelateerd aan het waterschap ben ik te bereiken via matthijs.tak@gmail.com of telefonisch via 06-5139 4647.