HPG Nieuws

Rubriek: Vertegenwoordigers waterschappen aan het woord

Dit keer de VBNE vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Als waterschapsbestuurder voor natuurterreinen bezet ik -Franke Hoekstra-  sinds 20 maart 2019 namens de bos- en  natuurterreineigenaren één zetel in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Bij dit bestuurswerk word ik ondersteund door Peggy-Ann de Ridder, als plaatsvervanger en lid van een van de twee commissies.

Ik heb jarenlange beleidsmatige en praktische ervaring met bos- en natuurbeheer als landschapsecoloog en accountmanager bij Staatsbosbeheer, zowel op landelijk als provinciaal niveau. Peggy-Ann de Ridder is als projectleider ecologie verbonden aan het  adviesbureau Arcadis.

Speerpunten van het VBNE wat betreft water zijn de komende periode: behoud en herstel van biodiversiteit; financiering van het waterbeheer/waterschapsbelasting; bodemdaling en veenbehoud; gevolgen van klimaatsverandering (droogte, verzilting); schoon en voldoende water voor beheer en ontwikkeling van natuurterreinen.

Als belangenbehartiger van eigenaren natuurterreinen wil ik de komende periode contact onderhouden met het HPG en de eigenaren over waterschapszaken die spelen bij  bos- en natuurterreinen. Ik zal u daarom via deze nieuwsbrief met enige regelmaat op de hoogte houden van de zaken die spelen in het waterschap. Uiteraard kun u ook mij informeren over waterschapszaken, waar u als eigenaar van natuurterreinen tegenaan loopt. U kunt mij bereiken via e-mail: hoekstraf3@gmail.com