HPG Nieuws

Ruiterroutes Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil de mogelijkheden voor paardrijden in het groen vergroten. Daarvoor is in juni 2018 een bedrag vrijgemaakt van circa € 3 mln om de bestaande ruiter- en menpaden op te knappen en enkele cruciale schakels in de bestaande netwerken te realiseren. Een brede groep van betrokken partijen (gemeenten, terreinbeheerders, hippische bedrijven, lokale ruitergroepen en belangengroepen) zijn met de provincie in gesprek om deze paden in beeld te brengen en een aanpak uit te werken voor het opknappen van deze paden.

Tegelijk worden ook de ambities voor nieuwe ruiter- en menpaden in beeld gebracht, maar daarvoor is op dit moment nog geen financiering geregeld. Ook zullen er nog sluitende afspraken moeten worden gemaakt over regulier beheer en onderhoud, zodat de paden ook in de toekomst veilig en aantrekkelijk blijven.

De provincie vindt het belangrijk dat betrokkenen en belanghebbenden kunnen meedenken en meewerken aan de uitvoering van dit ruiterpadenplan. Dus ook de (kleinere) particuliere grondeigenaren.

Als u wensen of ideeën heeft voor deelname, of gewoon benieuwd bent naar de plannen, dan kunt u contact opnemen met Sjef Verbaanderd van de provincie Zuid-Holland, te bereiken op jgam.verbaanderd@pzh.nl.