HPG Nieuws

Scriptie Nieuw Landgoedontwikkeling

Student Job Res onderzocht, in opdracht van het HPG, de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed op de bloembollenkwekerij van zijn vader. Dit als afstudeeropdracht voor zijn studie Business Studies.

De bloembollenkwekerij van de heer Res bestaat al vele generaties en is een bekend bedrijf in Castricum.  Mede door het missen van opvolging en een schaalvergroting in de bollensector ziet bloembollenkwekerij Castricum geen perspectief meer voor de bollenteelt in het gebied. Daarom onderzocht Job hoe de Nieuwe Landgoedregeling inzetbaar is voor het bedrijf.

Uit het onderzoek van Job blijkt de Nieuwe Landgoedregeling inzetbaar te kunnen zijn voor het bedrijf. De bloembollenkwekerij Castricum voldoet aan de eisen van het ontwikkelen van een Nieuw Landgoed. Daarnaast lijkt deze ontwikkeling goed aan te sluiten bij de plannen van de gemeente Castricum en de Provincie Noord-Holland.

Wel zou door het ontwikkelen van het landgoed de belangrijkste inkomstenbron, namelijk het kweken en verkopen van bloembollen, (deels) wegvallen. Daarom werden ook verschillende verdienmodellen onderzocht, zoals een streekwinkel en het verkopen van walnoten en walnotenhout.

Mocht u het hele onderzoek willen lezen, dan kunt u contact opnemen met hpg@grondbezit.nl.