HPG Nieuws

Subsidie voor verbetering waterkwaliteit agrarische gebieden

Van 20 juni tot en met 31 augustus kunnen onder andere landbouwers, grondeigenaren, landbouw-, natuur- en landschapsorganisaties in het gebied van Hoogheemraadschap van Rijnland subsidie aanvragen voor projecten die tot doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren.

Enkel projecten van € 110.000,- of meer komen voor subsidie in aanmerking.

Daarbij mogen ze ook niet leiden tot een aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf. Deze provinciale regeling staat alleen open voor aanvragers uit Zuid-Holland. Noord-Holland biedt later dit jaar een vergelijkbare subsidiemogelijkheid.

Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u op de website van Hoogheemraadschap van Rijnland