HPG Nieuws

Rapport Veerman: 'Bodemdaling is urgent, niet acuut'

Recent presenteerde Cees Veerman zijn rapport over bodemdaling in de Noord-Hollandse veenweiden. Hij overhandigde zijn bevindingen aan verantwoordelijk gedeputeerde Esther Rommel. Veerman typeert het vraagstuk bodemdaling als ' wel urgent, niet acuut.'

Inbreng HPG

Ook HPG sprak samen met rentmeester ASR over het veenweidedossier met Veerman. De twee belangrijkste punten, aan de voorkant duidelijkheid verschaffen en regelen van de vermogensdaling van de grond en de relatie verpachter – pachter.

Speerpunten

Het is een grote opgave bodemdaling te beperken en/of tegen te gaan. Dit heeft naast een maatschappelijke impact ook een grote financiële component. Niet wachten, maar nu beginnen waarbij er nog wel tijd is tot verstandige en juiste keuzen te komen. Het onderdeel vermogenswaarde grond en relatie verpachter – pachter worden daarbij ook benoemd als aandachtspunten waar we iets mee moeten doen.

De inventarisatie en de aanbevelingen staan in het rapport 'Haren kost geen tijd!’, met als toepasselijke onderkop 'zoeken naar draagvlak voor slappe grond'.

Eerste reactie Gedeputeerde Rommel

Gedeputeerde Rommel geeft aan dat bodemdaling één van de speerpunten in het coalitieakkoord en dus voor de komende vier op de agenda staat. Er ligt nu een basis waarmee we tot nieuwe gesprekken en afspraken kunnen komen met de mensen in het veld. De eerste stap is dus gezet en na de zomer gaan we verder om bodemdaling samen aan te pakken.'

Na de zomer besluiten Gedeputeerde Staten op welke wijze de inventarisatie en aanbevelingen vertaald kunnen worden voor het op te stellen programma bodemdaling veenweiden.

Zie eerdere berichtgeving op de site over veenweide en bodemdaling:

Link: Vermogenswaarde grond betrekken bij discussie bodemdaling

link: Klimaatvoorstellen extra budget zorgt voor beweging

link: Plan voor versneld vernatten: verzuipen in veenweide