HPG Nieuws

Verbod chemische gewasbescherming Natuurbeheerplan 2021 Zuid-Holland

Beheerders van Zuid-Hollandse natuurgebieden mogen geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Dat is vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2021 dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. De eis geldt voor alle natuurgebieden die met subsidie van de provincie worden beheerd. Voor de meeste natuurgebieden ontvangen de beheerders subsidie. Het verbod op chemische gewasbeschermingsmiddelen geldt ook voor gebieden waar aan agrarisch natuurbeheer wordt gedaan.

Verschillende organisaties, waaronder de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard, maken zich zorgen om het verbod. Om de akkerranden zo divers mogelijk te houden, moet onkruid verwijderd worden. Alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn vaak duurder en arbeidsintensiever. Dit kan demotiverend werken om de akkerranden divers en natuurvriendelijk te houden.

Bekijk hier het Natuurbeheerplan 2021