HPG Nieuws

Verklaring Groen Kapitaal

Verklaring

Op 11 februari organiseerde de provincie NH het congres Groen Kapitaal, waarmee het belang van natuur en landschap en daarmee de biodiversiteit in de provincie, nog maar weer eens onderstreept werd. De deelnemers brachten vele ideeën, nieuwe denkrichtingen en voorbeelden in, o.a. via break-out sessies (natuur-water , natuur-landbouw , natuur-stad, natuur-bedrijven). Dat gaf de provincie weer veel inspiratie en nieuwe impulsen voor de uitvoering van het natuurbeleid.

Aan het eind van de middag werd de verklaring Groen Kapitaal aan Gedeputeerde Bond aangeboden.  Ook het HPG zet zich in voor behoud en herstel van natuur en landschap en daarmee de biodiversiteit in de provincie NH. Het HPG is dan ook samen met een aantal ander organisaties actief betrokken bij de uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid. Samen roepen zij in deze verklaring de provincie op:

I) Rond het Natuurnetwerk af en versterk de regie op de uitvoering

II) Maak een stimuleringsprogramma biodiversiteit

a) Investeer in projecten die aan biodiversiteit bijdragen en voer regie

b)  Stimuleer innovaties voor de inzet van biodiversiteit bij bedrijven

c) Draag bij aan natuur rond de stad

d) Vergroot biodiversiteit provinciale eigendommen

III) Voer monitoring uit op de ontwikkelingen biodiversiteit en bespreek jaarlijks de resultaten met de partners

De provincie is nu weer aan zet! We verwachten natuurlijk dat de provincie voortvarend aan de slag gaat. Deze verklaring vormt een goed uitgangspunt bij het opstellen van het nieuw collegeprogramma na de verkiezingen van 18 maart.