HPG Nieuws

Verminderen administratieve lasten bij het (groen)beheer in ZH

In 2017 hebben de verschillende natuur- en landschapsorganisaties, waaronder ook HPG, bij de provincie Zuid-Holland de hoge regeldruk aangekaart die wordt ervaren binnen de uitvoering van het (groen)beheer in het buitengebied.

De provincie heeft dit inmiddels opgepakt en wil verder in beeld brengen welke problemen de beheerders ervaren. Het uiteindelijke doel is dat de provincie de onnodige regeldruk wil aanpakken: minder regels, meer vertrouwen.
De uitkomsten worden verwerkt in een soort instrumentenkoffer en meegenomen in de uiteindelijke omgevingsvisie waar de provincie aan werkt.

Met de verschillende partijen zijn inmiddels eerste bijeenkomsten georganiseerd om scherp te maken waar met name de regeldruk wordt ervaren. Er is een prioritering aangebracht welke de volgende vier onderwerpen heeft opgeleverd:

  • Het provinciale aankoop- en verkoop beleid van de provincie (relatie met de nota grondbeleid)
  • Gebrek aan samenwerking tussen verschillende overheidslagen: provincie, gemeenten en waterschappen
  • Grote regeldruk bij aanvraag en verantwoording bij de uitvoering van de subsidieregeling Natuurbeheer (SNL)
  • Ingewikkelde vergunningverlening Natura2000 en PAS

De komende tijd wordt door de provincie gebruikt om voor deze onderwerpen te zoeken naar verdere versimpeling. Het positieve nieuws is dat HPG sterk de indruk heeft dat de provincie serieus aan de slag wil om de administratieve lasten voor de beheerders te verminderen. Wij willen de provincie daar zoveel mogelijk bij ondersteunen en zien hoe we dat voor elkaar krijgen.