HPG Nieuws

Visie groen en waterrijk Zuid-Holland

Sinds juni 2017 werkt de provincie aan een mooi Zuid-Holland, met veel groen en water dichtbij huis. Hoe ze dat doen, staat in een visie die ze met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hebben opgesteld. Ook HPG heeft hierin meegedacht. Er zijn 5 thema’s met ambities uitgekomen:

  1. Gezonde leefomgeving voor mens en natuur
  2. Groenblauw in en om de stad
  3. Landschap en duurzame landbouw
  4. Beheren, ontwikkelen en beschermen
  5. Beleven en genieten van de leefomgeving

Op 22 juni 2018 presenteerde de Provincie Zuid-Holland deze Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving gericht op een mooi Zuid-Holland. De bestuursleden Piet Kome en Cor van Schelven waren daarbij aanwezig om de toelichting op deze visie van de Gedeputeerde te vernemen.

Tot uiterlijk 1 november 2018 (maar eerder is beter) is het mogelijk om re reageren en suggesties voor verbetering aan te leveren. De komende tijd zal HPG gebruiken om te bepalen of er nog een aanvullende reactie met suggesties nodig is op dit moment.

Reacties van leden

Mocht u op basis van de visie nog punten aan het HPG willen meegeven die we kunnen verwerken in een reactie richting de provincie, dan zijn die zeer welkom. Uiteraard kan ieder ook rechtstreeks input leveren aan de provincie.

Eind 2018 worden de inspraakreacties besproken in Provinciale Staten en wordt de definitieve visie vastgesteld. Gekoppeld aan de visie worden de opgaven verwerkt in een Uitvoeringsagenda waar € 200 miljoen beschikbaar voor wordt gesteld door de provincie.