HPG Nieuws

Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de Waterschappen plaatst, tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten!

Geborgde zetel natuur & geborgde zetel ongebouwd

Eerder is voor de bestuurdersleden uit de categorieën ‘Bedrijven’, ‘Ongebouwd’ en ‘Natuur’ een aparte kandidaatstellings- en selectieprocedure gevoerd.  De Kamer van Koophandel benoemt de bestuurders voor de categorie ‘Bedrijven’, LTO voor ‘Ongebouwd’ en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) de categorie ‘Natuur'. Het gaat hierom de zogenaamde geborgde zetels.

Ook in de Hollanden zijn HPG-leden op deze zetels terecht gekomen.  

Ingezetenen

Iedere Nederlander kan zijn stem uit brengen op personen die staan vermeld op inmiddels vastgestelde kandidatenlijsten voor de categorie ingezetenen.  Op de kandidatenlijsten voor de categorie 'Ingezetenen' staan evenals bij vorige verkiezingen ongetwijfeld ook kandidaat-bestuurders uit de kring van het particulier grondbezit.

Zo staat ons HPG-bestuurslid Piet Kome weer als kandidaat op de lijst bij het waterschap Hollandse Delta en staat de voorzitter Erwin van den Berg opgenomen op de lijst bij het waterschap Amstel Gooi & Vecht. Echter verder heeft het HPG helaas geen beeld hoe HPG-leden actief zijn.

Het zou goed zijn daar een beter inzicht in te verkrijgen. Daarom hierbij ook de oproep daar waar u actief bent , dit ook bij het HPG kenbaar te maken!