HPG Nieuws

Werkschuurbijeenkomst XL - Wet Natuurbescherming

 

De VBNE is in het najaar van 2016 gestart met een reeks bijeenkomsten: de werkschuurbijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig, gratis voor leden van de VBNE en worden regionaal georganiseerd.

Op donderdag 1 december vindt er een bijeenkomst plaats over de nieuwe wet Natuurbescherming (Wnb). Tijdens deze bijeenkomst hoort wat de Wnb en de provinciale verordeningen betekenen en welke consequenties die heeft voor u als eigenaar..

Meer informatie leest u in het programma.

Deelname is gratis en alleen voor VBNE-leden. FPG-leden met (geregistreerd) bosbezit, zijn automatisch lid van de VBNE.

Voor de bijeenkomst op 1 december zal de voorzitter van het Hollands Particulier Grondbezit, Erwin van den Berg, als dagvoorzitter optreden.

Bent u deze dag ook aanwezig?

Aanmelden kan via de website www.vbne.nl