HPG Nieuws

"Bied ruimte aan zonneakkers in Noord-Holland"

Gedeputeerde Geldof

Het Hollands Particulier Grondbezit (HPG) roept de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op om grondeigenaren in agrarisch gebied de mogelijkheid te bieden om zonnepanelen op hun grond te plaatsen. Elders in Nederland en in het buitenland zijn zonnepanelen op agrarische grond een bekend verschijnsel. In Noord-Holland zijn daarentegen initiatieven bekend van agrariërs, die pas doorgang zouden kunnen vinden als Gedeputeerde Staten een stimulerend beleid voor zonneakkers vaststellen.

Zonneakkers zijn voor agrariërs een aantrekkelijke vorm van maatschappelijk duurzaam ondernemen. Het betekent verbreding van de bedrijfsvoering, en daarmee een vorm van risicospreiding die ten goede komt aan de instandhouding van het (familie)bedrijf. Bewoners in een wijde omgeving kunnen meeprofiteren van goedkope duurzaam geproduceerde energie. Met zonnepanelen op het eigen dak zijn particulieren over het algemeen duurder uit.

De zonneakkers zijn volgens het HPG ook noodzakelijk om invulling te geven aan de transitie naar duurzame energie.In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 het aandeel duurzaam opgewekte energie op 16% moet liggen. Dat is nu ongeveer 6%. Deze doelstelling is volgens de grondeigenaren onhaalbaar met zonnepanelen op alleen boerderijdaken of binnen agrarische bouwblokken. Dat geeft bovendien veel versnippering.

Zonneakkers zijn volgens het HPG goed inpasbaar in het landschap en zijn niet nadelig voor de leefomgeving. Ook zijn slimme combinaties mogelijk met andere functies, bijvoorbeeld met de schapenhouderij. Als de panelen in de toekomst worden verwijderd, is de grond geschikt voor biologische landbouw.