HPG Nieuws

Zuid-Holland verkoopt natuurgronden aan particulieren

In het kader van gelijke berechtiging van natuurbeheerders heeft de provincie Zuid-Holland voor het eerst via inschrijving grond met een natuurbestemming verkocht aan twee particulieren.  Binnenkort volgt de tweede inschrijving van meerdere percelen.

Zo kocht de familie Breen uit Goedereede een perceel grond dat zij jaren geleden verkochten aan de provincie voor natuurontwikkeling. Ze zijn blij dat de grond nu weer in eigendom terug is. Breen zal eerst een plan van aanpak maken en gaat dan aan de slag met de inrichting van het gebied.

Breen heeft een biologisch melkveebedrijf met ongeveer 250 stuks Jersey vee. Het jongvee loopt vooral in natuurgebieden. Hij verkoopt  kaas, ijs en vlees aan de consument.

Op 22 juli bezochten Piet Kome en Reinier van Elderen van het HPG de Open Boerderijdag en daar werd aandacht besteed aan de overdracht van de grond in het bijzijn van provinciemedewerker de heer Maas.

Namens het HPG  wensten de bestuursleden Piet Breen geluk met de nieuwe aankoop en boden ze hem het boek ‘Ondernemen met natuur’ aan, dat bij deze rasondernemer zeer in de smaak viel.

 V.l.n.r. op de foto: A. Maas, Piet Kome, Reinier van Elderen en Piet Breen