Jong Particulier Grondbezit

Jong Particulier Grondbezit (JPG) is een zelfstandige vereniging die nauw samenwerkt met de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). De vereniging bestaat uit jonge mensen die samen de volgende generatie vormen die cultuur- of bosgronden en/of landgoederen in particulier eigendom zal gaan beheren.

Activiteiten JPG

JPG leden tijdens een themadag in Diepenheim
JPG leden tijdens een themadag in Diepenheim

Als JPG nodigen we onze leden een paar keer per jaar uit voor themadagen, borrels, e.d. Op themadagen gaan we in op zaken als het beheer van grond, opvolging en alle andere facetten van familiebezit. Ook bieden de bijeenkomsten een mooie kans om leeftijdgenoten uit het hele land te leren kennen die zich bezighouden met grond in brede zin.

Via het contactformulier kun je een verzoek doen om op de maillijst van het JPG geplaatst te worden; zodat je altijd op de hoogte bent van de nieuwste activiteiten (ca. 3 per jaar).

Bestuur JPG

Het bestuur van het JPG bestaat uit:

  • Hans Wytema
  • Ilse Verwer
  • Julius Heyning
  • Rolph Bentinck

Agenda JPG

Leden worden via e-mail uitgenodigd voor onder meer de volgende jaarlijkse activiteiten:

  • Mei/juni themadag
  • Medio augustus zomerborrel
  • Medio september themadag

Word lid van JPG!

Het JPG vraagt geen contributie aan zijn leden. Per activiteit betalen de deelnemers wel een bescheiden bijdrage. Heb je belangstelling om je bij het JPG aan te sluiten, of heb je vragen over de vereniging, neem dan contact met ons op.

Contactformulier JPG