De Landeigenaar

De Landeigenaar is hét vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar. Bent u nog geen lid? Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden

Ook een los abonnement op De Landeigenaar is mogelijk.

NIEUW: een digitaal abonnement op De Landeigenaar!

Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Inhoud maart 2020

Omslag De Landeigenaar

In het maartnummer van 2020 treft u de volgende artikelen aan:

 • Niet alleen beheren, ook ontwikkelen
 • Agrarische grondmarkt: Grondmobiliteit zakt naar 1,7% per jaar
 • Goede toekomst voor toekomstgerichte landbouw
 • Stabilisering pachtnormen is mogelijk
 • Mijn FPG: Familieboerderij omgevormd tot landgoed
 • Stikstofbeleid beïnvloedt agrarisch eigendom
 • Het Landerijgoed: landgoed van dit decennium
 • Vruchtbare initiatieven: "Actuele thema's vertalen naar het landgoed"
 • Aanvullingswet Grondeigendom: oude wijn in nieuwe zakken
 • Rijksbossenstrategie ook voor bosbouw en houtproductie?
 • Samenwerking nodig om verdroging op te vangen
 • Pachtjurisprudentie: Het overnemen van een mondelinge pachtovereenkomst
 • Landbouw mét natuur als oplossing
 • Actief in de provincie: GPG bijt zich succesvol vast in SNL-toezichtbijdrage
 • Eigenaardigheden: leven naar de wet van zeven

Als abonnee van De Landeigenaar (alle FPG-leden zijn ook abonnee) kunt u hierboven inloggen en het hele nummer lezen. Tevens is een archief van oude nummers beschikbaar.

Volgend nummer

Het volgende nummer van De Landeigenaar verschijnt half juni 2020.

 

Redactie

De redactie van De Landeigenaar bestaat uit:

 • Ing. G.R. (Ronnie) van Woudenberg (hoofdredacteur)
 • Mr. M.F. (Frederik) Evelein
 • Mr. A. (Alfred) van Hall 
 • Ing. P.A.P. (Peter) van Houweling 
 • Dr. ir. H.J. (Huib) Silvis 
 • F.J. (Floris) van Arkel MA
 • Drs. M.R.B. (Milou) van Dillen MBA

Redactieadres

Vanaf 19 december 2019 is ons adres:

HNK Ede
Horapark (gebruiken voor navigatie)
Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

Telefoon: 0318 - 578 552


E-mail: landeigenaar@grondbezit.nl