De Landeigenaar

De Landeigenaar is h├ęt vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar. Bent u nog geen lid? Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden

Ook een los abonnement op De Landeigenaar is mogelijk.

NIEUW: een digitaal abonnement op De Landeigenaar!

Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Inhoud maart 2019

Omslag De Landeigenaar

In het maartnummer van 2019 treft u de volgende artikelen aan:

 • Voorwoord: Massaal bezwaar
 • "Zonder voldoende grond is geen kringloop mogelijk"
 • Mijn FPG: De kracht van particulier beheer
 • Unie moet het kind niet met het badwater weggooien
 • Valkuilen bij vererving van landgoederen
 • Grote regionale inkomensverschillen door droogte
 • Vruchtbare initiatieven: Voedselbos in Natura2000 van Landgoed Welna
 • "De energietransitie zal zaken veranderen"
 • Een toekomstbestendig veenweidegebied
 • Bos goed voor CO2, maar waar te beginnen?
 • Familielandgoed onderbrengen in een stichting
 • Energietransitie: met urgentie kansen zoeken
 • Plussen en minnen bij waardering van zonneweiden
 • Pachtjurisprudentie: Pacht en betalingsrechten
 • Lobby en Vereniging
 • Eigenaardigheden: Waardevolle Federatie

Als abonnee van De Landeigenaar (alle FPG-leden zijn ook abonnee) kunt u hierboven inloggen en het hele nummer lezen. Tevens is een archief van oude nummers beschikbaar.

Volgend nummer

Het volgende nummer van De Landeigenaar verschijnt half december 2018.

 

Redactie

De redactie van De Landeigenaar bestaat uit:

 • Ing. G.R. (Ronnie) van Woudenberg (hoofdredacteur)
 • Mr. M.F. (Frederik) Evelein
 • Mr. A. (Alfred) van Hall 
 • Ing. P.A.P. (Peter) van Houweling 
 • Dr. ir. H.J. (Huib) Silvis 
 • F.J. (Floris) van Arkel MA
 • Drs. M.R.B. (Milou) van Dillen MBA

Redactieadres

De Klomp 5
6745 WB De Klomp
Tel. 0318 - 578 550
Fax 0318 - 578 558
E-mail landeigenaar@grondbezit.nl