De Landeigenaar

De Landeigenaar is h├ęt vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar. Bent u nog geen lid? Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden

Ook een los abonnement op De Landeigenaar is mogelijk.

NIEUW: een digitaal abonnement op De Landeigenaar!

Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Inhoud juni 2020

Omslag De Landeigenaar

In het juninummer van 2020 treft u de volgende artikelen aan:

 • Grote landbouwbedrijven als aanjagers van duurzaamheid
 • Agrarische grondmarkt: Prijsverschil bouwland en grasland kleiner
 • Kijk op grondgebondenheid
 • Pacht, duurzaamheid en zekerheden voor lange termijn
 • Mijn FPG: Particulier grondbezit uitbouwen
 • Meer huizen, energie en natuur: het wordt dringen
 • Vruchtbare initiatieven: Natuurherstel door landgoed De Boom
 • Grond- en pachtbeleid van Maatschappij van Welstand
 • Collectieven stimuleren natuurinclusieve landbouw
 • Heerlijkheid Linde verbindt stad en land
 • Moet ik aanleg van glasvezel op mijn grond gedogen?
 • NSW-landgoed: de mogelijkheden bij overlijden
 • De man achter Jumelles stopt
 • Rechten en plichten bij aanleg van leidingen
 • Pachtjurisprudentie: Het glyfosfaatverbod in een pachtovereenkomst
 • Lobby en Vereniging
 • Eigenaardigheden: Droom als schaduw

Als abonnee van De Landeigenaar (alle FPG-leden zijn ook abonnee) kunt u hierboven inloggen en het hele nummer lezen. Tevens is een archief van oude nummers beschikbaar.

Volgend nummer

Het volgende nummer van De Landeigenaar verschijnt half juni 2020.

 

Redactie

De redactie van De Landeigenaar bestaat uit:

 • Ing. G.R. (Ronnie) van Woudenberg (hoofdredacteur)
 • Mr. M.F. (Frederik) Evelein
 • Mr. A. (Alfred) van Hall 
 • Ing. P.A.P. (Peter) van Houweling 
 • Dr. ir. H.J. (Huib) Silvis 
 • F.J. (Floris) van Arkel MA
 • Drs. M.R.B. (Milou) van Dillen MBA

Redactieadres

Vanaf 19 december 2019 is ons adres:

HNK Ede
Horapark (gebruiken voor navigatie)
Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

Telefoon: 0318 - 578 552


E-mail: landeigenaar@grondbezit.nl