De Landeigenaar

De Landeigenaar is h├ęt vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar. Bent u nog geen lid? Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden

Ook een los abonnement op De Landeigenaar is mogelijk.

NIEUW: een digitaal abonnement op De Landeigenaar!

Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Inhoud juni 2019

Omslag De Landeigenaar

In het oktobernummer van 2019 treft u de volgende artikelen aan:

 • Ons vak is zendingswerk
 • Schadeloosstelling voor gedogen van kabels en leidingen
 • Afrikaanse Varkenspest is geen 'ver-van-mijn-bed-show
 • Mijn FPG: "Langetermijndenken is erg belangrijk"
 • Grotere landbouwbedrijven bepalen de grondmarkt
 • Pachtprijzen in EU-landen lopen zeer sterk uiteen
 • Vruchtbare initiatieven: Sterkere basis voor rendabel landgoed
 • Veenweidegebied worstelt met klimaat en bodemdaling
 • Een faire box 3 heffing voor verpachte gronden
 • Actief in de provincie: Projecten op het raakvlak van landbouw en natuur
 • Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer
 • Pachtjurisprudentie: De bewijslast van de verpachter
 • Lobby en Vereniging
 • Eigenaardigheden:Muizenvallen en pingpongballen

Als abonnee van De Landeigenaar (alle FPG-leden zijn ook abonnee) kunt u hierboven inloggen en het hele nummer lezen. Tevens is een archief van oude nummers beschikbaar.

Volgend nummer

Het volgende nummer van De Landeigenaar verschijnt half december 2018.

 

Redactie

De redactie van De Landeigenaar bestaat uit:

 • Ing. G.R. (Ronnie) van Woudenberg (hoofdredacteur)
 • Mr. M.F. (Frederik) Evelein
 • Mr. A. (Alfred) van Hall 
 • Ing. P.A.P. (Peter) van Houweling 
 • Dr. ir. H.J. (Huib) Silvis 
 • F.J. (Floris) van Arkel MA
 • Drs. M.R.B. (Milou) van Dillen MBA

Redactieadres

De Klomp 5
6745 WB De Klomp
Tel. 0318 - 578 566
Fax 0318 - 578 558
E-mail landeigenaar@grondbezit.nl