De Landeigenaar

De Landeigenaar is hét vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar. Bent u nog geen lid? Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden

Ook een los abonnement op De Landeigenaar is mogelijk.

NIEUW: een digitaal abonnement op De Landeigenaar!

Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Inhoud december 2018

Omslag De Landeigenaar

In het decembernummer van 2018 treft u de volgende artikelen aan:

 • Voorwoord: Klimaatakkoord: grote ambities, realistisch?
 • Vruchtbare dag over bodem op Landgoed Grootstal
 • Van Geel: 'Pijnloos oplossen kan niet'
 • Aanpassing belastingstelsel waterschappen
 • Mijn FPG: Stem van particulieren laten horen
 • Grondgebondenheid melkveehouderij micro- en macro
 • Vruchtbare initiatieven: Schenken én betrokken blijven
 • Agrarische grondmarkt: Grasland verder in prijs gedaald
 • Met NVM-makelaar is handel fosfaatrechten transparant
 • Meer CO2-vastleggen met bos- en natuurbeheer
 • Fiscale wolken boven zonneweiden?
 • Rentabiliteit bosbouw onder druk
 • RVB zet agrarische grond in voor publieke doelen
 • Actief in de provincie: Waterschappen, ganzen en omgevingsvisies
 • Pachtjurisprudentie:[nbsp]Afstand doen van een pachtovereenkomst
 • Nationale Omgevingsvisie: wensen en ruimtebeslag
 • Lobby en Vereniging
 • Eigenaardigheden: Terugkijken

Als abonnee van De Landeigenaar (alle FPG-leden zijn ook abonnee) kunt u hierboven inloggen en het hele nummer lezen. Tevens is een archief van oude nummers beschikbaar.

Volgend nummer

Het volgende nummer van De Landeigenaar verschijnt half december 2018.

 

Redactie

De redactie van De Landeigenaar bestaat uit:

 • Ing. G.R. (Ronnie) van Woudenberg (hoofdredacteur)
 • Mr. M.F. (Frederik) Evelein
 • Mr. A. (Alfred) van Hall 
 • Ing. P.A.P. (Peter) van Houweling 
 • Dr. ir. H.J. (Huib) Silvis 
 • F.J. (Floris) van Arkel MA
 • Drs. M.R.B. (Milou) van Dillen MBA

Redactieadres

De Klomp 5
6745 WB De Klomp
Tel. 0318 - 578 550
Fax 0318 - 578 558
E-mail landeigenaar@grondbezit.nl