De Landeigenaar

De Landeigenaar is h├ęt vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar. Bent u nog geen lid? Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden

Ook een los abonnement op De Landeigenaar is mogelijk.

NIEUW: een digitaal abonnement op De Landeigenaar!

Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Inhoud maart 2017

In het maartnummer van 2017 treft u de volgende artikelen aan:

 • De relatie tussen grondsoort en grondprijs
 • Prijsontwikkelingen landbouwgrond Q4 2016
 • Hoogste tijd om cao bosbouw  te moderniseren
 • Maakt de nieuwe taxatiewijzer u wijzer?
 • Ontwikkelingen rond landbouwvrijstelling en verpachte gronden
 • Boer beter belonen voor agrarisch natuurbeheer
 • Mijn FPG: Rentmeesterschap en krachtenbundeling
 • BTW bij kavels nieuwe landgoederen
 • Vruchtbare samenwerking politie en BOA's
 • Particulieren Overijssel vervangen naald- door loofbos
 • Scheiden of verweven of Salatin
 • Vruchtbare initiatieven: Een ongewoon gewoon landgoed
 • Actief in de provincie: Versterking positie Zeeuwse grondeigenaren
 • Pachtafhankelijke bedrijven in beeld
 • Pachtjurisprudentie: Grondeigenaar gebonden aan toestemming rentmeester
 • Lobby en Vereniging: Verkiezingen en lobby / Landgoederen / Fosfaatrechten
 • Eigenaardigheden: Ik en wij

Volgend nummer

In het eerste nummer van 2017 (juni) o.a. aandacht voor:

 • Dubbel interview vertrekkende en komende rentmeester Stichting Twickel
 • Grondgebondenheid van de landbouw
 • Grondruil voor natuurdoelen
 • Experimenten bodemvruchtbaarheid in Overijssel

Redactie

De redactie van De Landeigenaar bestaat uit:

 • Ing. G.R. (Ronnie) van Woudenberg (hoofdredacteur)
 • Drs. J.T.I. (Judith) van Broekhoven-Feitsma (eindredacteur)
 • Mr. M.F. (Frederik) Evelein (fiscalist)
 • Mr. A. (Alfred) van Hall (adviseur)
 • Ing. P.A.P. (Peter) van Houweling (agrarisch / groen)
 • Dr. ir. H.J. (Huib) Silvis (grondmarkt en economie)
 • F.J. van Arkel MA

Redactieadres

Postbus 870
3900 AW Veenendaal
Tel. 0318 - 578 550
Fax 0318 - 578 558
E-mail landeigenaar@grondbezit.nl