De Landeigenaar

De Landeigenaar is h├ęt vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar. Bent u nog geen lid? Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden

Ook een los abonnement op De Landeigenaar is mogelijk.

NIEUW: een digitaal abonnement op De Landeigenaar!

Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Inhoud oktober 2017

In het decembernummer van 2017 treft u de volgende artikelen aan:

 • Voorwoord: Grond belangrijke factor in energietransitie
 • Al twee eeuwen een broedplek van initiatieven
 • Investeren in 20, 200 of 20.000 zonnepanelen
 • Landgoed Rozephoeve: van stuthout voor mijnen naar een windmolen
 • Akkerbouwer realiseert vijf windturbines
 • Vruchtbare initiatieven: Een klimaatneutraal landgoed
 • Klimaatverandering: bos en natuur zijn onderdeel van de oplossing
 • Hernieuwbare energie heeft invloed op het landschap
 • Energiezuinig monument vraagt maatwerk
 • Actief in de provincie: Energieke landgoederen in Overijssel
 • Mijn FPG: Schaalvergroting holt het landschap uit
 • Pachtjurisprudentie: Zonneparken en pacht
 • Overheid stimuleert duurzame investeringen
 • Rentmeesters bezinnen zich op hun toekomst
 • Lobby en Vereniging: Klimaat, fosfaat en pacht
 • Eigenaardigheden: Verstillen, verwonderen, verlangen

Redactie

De redactie van De Landeigenaar bestaat uit:

 • Ing. G.R. (Ronnie) van Woudenberg (hoofdredacteur)
 • Mr. M.F. (Frederik) Evelein
 • Mr. A. (Alfred) van Hall 
 • Ing. P.A.P. (Peter) van Houweling 
 • Dr. ir. H.J. (Huib) Silvis 
 • F.J. (Floris) van Arkel MA
 • Mw. M. (Milou) van Dillen

Redactieadres

Postbus 870
3900 AW Veenendaal
Tel. 0318 - 578 550
Fax 0318 - 578 558
E-mail landeigenaar@grondbezit.nl