De Landeigenaar

De Landeigenaar is h├ęt vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar. Bent u nog geen lid? Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden

Ook een los abonnement op De Landeigenaar is mogelijk.

NIEUW: een digitaal abonnement op De Landeigenaar!

Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Inhoud juni 2019

Omslag De Landeigenaar

In het juninummer van 2019 treft u de volgende artikelen aan:

 • Pragmatisch beleid voor gebouwen op Landgoed De Boom
 • Mijn FPG: Gaan voor duurzame energie
 • Bedreiging en kans vrijkomende agrarische bebouwing
 • Behoud van landgoederen: visie, meerwaarde en ondernemerschap
 • Vruchtbare initiatieven: Rood-voor-Groen werkt, vindt a.s.r.
 • Erve Nijland: de omvorming van boerderij tot knooperf
 • Kringlooplandbouw vraagt om duurzame stallen en ander beleid
 • Agrarische grondmarkt: Agrarische grondprijs boven 65.000 per hectare
 • Vermogensaandeel gebouwen niet groot
 • De vele kleuren rood op een landgoed of buitenplaats
 • Actief in de provincie: Handreiking Ruimte op landgoederen herzien
 • Steeds meer kansen in het bosbeheer
 • Pachtjurisprudentie: Fosfaatrechten bij het eind van een pachtovereenkomst
 • Lobby en Vereniging
 • Eigenaardigheden: Bibliotheekreflecties

Als abonnee van De Landeigenaar (alle FPG-leden zijn ook abonnee) kunt u hierboven inloggen en het hele nummer lezen. Tevens is een archief van oude nummers beschikbaar.

Volgend nummer

Het volgende nummer van De Landeigenaar verschijnt half december 2018.

 

Redactie

De redactie van De Landeigenaar bestaat uit:

 • Ing. G.R. (Ronnie) van Woudenberg (hoofdredacteur)
 • Mr. M.F. (Frederik) Evelein
 • Mr. A. (Alfred) van Hall 
 • Ing. P.A.P. (Peter) van Houweling 
 • Dr. ir. H.J. (Huib) Silvis 
 • F.J. (Floris) van Arkel MA
 • Drs. M.R.B. (Milou) van Dillen MBA

Redactieadres

De Klomp 5
6745 WB De Klomp
Tel. 0318 - 578 566
Fax 0318 - 578 558
E-mail landeigenaar@grondbezit.nl