De Landeigenaar

De Landeigenaar is hét vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar. Bent u nog geen lid? Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden

Ook een los abonnement op De Landeigenaar is mogelijk.

NIEUW: een digitaal abonnement op De Landeigenaar!

Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Inhoud maart 2018

In het maartnummer van 2018 treft u de volgende artikelen aan:

 • Voorwoord: De rek is er uit
 • Natuurcollectieven faciliteren eigenaren van natuur
 • Uiteenlopende resultaten in landbouw
 • Zonneparken in fiscaal perspectief
 • Agrarische grondmarkt: Landbouwgrond boven 60.000 euro per hectare
 • Van wie zijn de fosfaatrechten
 • Waterpeil centraal in veenweidediscussie
 • Mijn FPG: "Ik richt me op natuurinclusieve landbouw"
 • "Wij hebben een gunfactor"
 • Europese commissie schetst contouren nieuw landbouwbeleid
 • Actief in de provincie: UPG steunt actieplan
 • Exotenhaat neemt af, merkt Schovenhorst
 • BTW geldt nu ook voor boseigenaar
 • Handreiking over hernieuwbare energie en landschap
 • Agrobosbouw combineert natuur, landbouw en bosbouw
 • Pachtjurisprudentie: Tussentijdse beëindiging geliberaliseerde pacht
 • Grondeigenaren zien brood in zonneparken
 • Lobby en Vereniging: belangenbehartiging, verenigingsactiviteiten en projecten
 • Eigenaardigheden: Kleine gebaren

Redactie

De redactie van De Landeigenaar bestaat uit:

 • Ing. G.R. (Ronnie) van Woudenberg (hoofdredacteur)
 • Mr. M.F. (Frederik) Evelein
 • Mr. A. (Alfred) van Hall 
 • Ing. P.A.P. (Peter) van Houweling 
 • Dr. ir. H.J. (Huib) Silvis 
 • F.J. (Floris) van Arkel MA
 • Drs. M.R.B. (Milou) van Dillen MBA

Redactieadres

Postbus 870
3900 AW Veenendaal
Tel. 0318 - 578 550
Fax 0318 - 578 558
E-mail landeigenaar@grondbezit.nl