De Landeigenaar

De Landeigenaar is h├ęt vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar. Bent u nog geen lid? Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden

Ook een los abonnement op De Landeigenaar is mogelijk.

NIEUW: een digitaal abonnement op De Landeigenaar!

Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Inhoud juni 2017

In het juninummer van 2017 treft u de volgende artikelen aan:

 • Voorwoord: Beeld op morgen
 • Ik laat Twickel financieel gezond achter
 • Agrarische grondmarkt: Prijs bouwland daalt in eerste kwartaal
 • Particuliere grond als motor voor grondgebonden melkveehouderij
 • a.s.r. heeft altijd geloofd in landelijk vastgoed
 • Vruchtbare initiatieven: Lerend Netwerk van landgoedeigenaren
 • Mijn FPG: Verloofing van bos bijna gerealiseerd
 • Kopers landbouwgrond groter dan gemiddeld
 • Toekomst Europees Landbouwbeleid: meer eisen, minder budget
 • 'Grondruil doen we voor natuurdoelen, niet voor geld'
 • Landgoeddag op De Boom druk bezocht
 • Akkerbouw- en melkveebedrijven in ontwikkeling
 • Radicale omslag nodig in bodembeheer
 • Actief in de provincie: Uitzonderingen op regels mogelijk maken
 • Pachtjurisprudentie: Gebruik van grond in een nalatenschap
 • Wees scherp op openbaarheid van wegen
 • Lobby en Vereniging: Belangenbehartiging, Vereniging en Projecten
 • Eigenaardigheden: Levensverhalen in brons

Redactie

De redactie van De Landeigenaar bestaat uit:

 • Ing. G.R. (Ronnie) van Woudenberg (hoofdredacteur)
 • Mr. M.F. (Frederik) Evelein (fiscalist)
 • Mr. A. (Alfred) van Hall (adviseur)
 • Ing. P.A.P. (Peter) van Houweling (agrarisch / groen)
 • Dr. ir. H.J. (Huib) Silvis (grondmarkt en economie)
 • F.J. van Arkel MA

Redactieadres

Postbus 870
3900 AW Veenendaal
Tel. 0318 - 578 550
Fax 0318 - 578 558
E-mail landeigenaar@grondbezit.nl