De Landeigenaar

De Landeigenaar is h├ęt vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar. Bent u nog geen lid? Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden

Ook een los abonnement op De Landeigenaar is mogelijk.

NIEUW: een digitaal abonnement op De Landeigenaar!

Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Inhoud oktober 2017

In het oktobernummer van 2017 treft u de volgende artikelen aan:

 • Voorwoord: Als je niet aan tafel zit ....
 • 'We beheren IJssellandschap als een landgoed'
 • Agrarische grondmarkt: Agrarische grondprijs stabiliseert
 • Wij zijn een doorgeefluik
 • Kanttekeningen bij Grond voor gebiedsontwikkeling
 • Vruchtbare initiatieven: Landgoed Prattenburg kan weer verder
 • Mijn FPG: Zorg over landschap
 • SBNL Natuurfonds focust op verwerving van fondsen
 • De waarde van natuurgrasland
 • 'Grondeigenaren zijn nu veel zichtbaarder'
 • Wet beperkt eigendomsrecht bij jachthuur en -toestemming
 • Interessante ledenvoordelen voor FPG-leden
 • Actief in de provincie: Mijn eerste jaar als HPG-voorzitter
 • Pachtjurisprudentie: De verplichting van de pachter tot bewoning
 • Fiscale reden voor stop aftrekpost rijksmonumenten
 • Lobby en Vereniging: Belangenbehartiging, Vereniging en Projecten
 • Eigenaardigheden: Inclusief denken

Redactie

De redactie van De Landeigenaar bestaat uit:

 • Ing. G.R. (Ronnie) van Woudenberg (hoofdredacteur)
 • Mr. M.F. (Frederik) Evelein (fiscalist)
 • Mr. A. (Alfred) van Hall (adviseur)
 • Ing. P.A.P. (Peter) van Houweling (agrarisch / groen)
 • Dr. ir. H.J. (Huib) Silvis (grondmarkt en economie)
 • F.J. van Arkel MA

Redactieadres

Postbus 870
3900 AW Veenendaal
Tel. 0318 - 578 550
Fax 0318 - 578 558
E-mail landeigenaar@grondbezit.nl