De Landeigenaar

De Landeigenaar is hét vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar. Bent u nog geen lid? Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden

Ook een los abonnement op De Landeigenaar is mogelijk.

NIEUW: een digitaal abonnement op De Landeigenaar!

Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Inhoud oktober 2018

Omslag De Landeigenaar

In het oktobernummer van 2018 treft u de volgende artikelen aan:

 • Voorwoord
 • Van oude naar nieuwe handen
 • Geld en emotie bepalen het succes bij bedrijfsovername
 • Begin op tijd met opvolging bij landgoederen
 • Waardering bij bedrijfsoverdracht kent veel facetten
 • Overdracht van een landgoed is een vak
 • Bereid je goed voor op het proces van opvolging
 • Agrarische grondmarkt: Prijsverschil bouwland en grasland weer groter
 • Compromis tussen opvolger, ouders en andere kinderen
 • Emotie speelt in landbouw grote rol bij bedrijfsovername
 • Land duurzaam van hand tot hand met het Groenfonds
 • Opvolging, nieuwe activiteiten en fiscale vrijstelling
 • Vruchtbare initiatieven: Ze moeten het zelf zien
 • Mijn FPG: Kennis, lobby en netwerk
 • Klimaatakkoord krijgt invloed op bos- en natuurbeheer
 • Via samenwerking van box 3 naar box 1
 • Actief in de provincie: Een vitale bodem voor de volgende generatie
 • Pachtjurisprudentie:[nbsp]De beëindiging van een pachtovereenkomst
 • Lobby en Vereniging
 • Eigenaardigheden: Vaar een rechte koers

Als abonnee van De Landeigenaar (alle FPG-leden zijn ook abonnee) kunt u hierboven inloggen en het hele nummer lezen. Tevens is een archief van oude nummers beschikbaar.

Volgend nummer

Het volgende nummer van De Landeigenaar verschijnt half december 2018.

 

Redactie

De redactie van De Landeigenaar bestaat uit:

 • Ing. G.R. (Ronnie) van Woudenberg (hoofdredacteur)
 • Mr. M.F. (Frederik) Evelein
 • Mr. A. (Alfred) van Hall 
 • Ing. P.A.P. (Peter) van Houweling 
 • Dr. ir. H.J. (Huib) Silvis 
 • F.J. (Floris) van Arkel MA
 • Drs. M.R.B. (Milou) van Dillen MBA

Redactieadres

De Klomp 5
6745 WB De Klomp
Tel. 0318 - 578 550
Fax 0318 - 578 558
E-mail landeigenaar@grondbezit.nl