De Landeigenaar

De Landeigenaar is h├ęt vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar. Bent u nog geen lid? Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden

Ook een los abonnement op De Landeigenaar is mogelijk.

NIEUW: een digitaal abonnement op De Landeigenaar!

Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Inhoud maart 2021

Omslag De Landeigenaar

In het maartnummer van 2021 treft u de volgende artikelen aan:

 • 'Het landgoedmodel werkt al eeuwen'
 • Verkiezingen
 • Grondmarkt: Agrarische grondprijs veert op
 • Orderportefeuilles rentmeesters overvol
 • Alles is gesloten, alleen de natuur is open
 • Vruchtbare initiatieven: Ambitieus waterplan Pijnenburg
 • Belastingdruk verpachters verdriedubbeld
 • De oude pachter en leeftijdsdiscriminatie
 • Natuur: Stikstof en de effecten op de fauna
 • Europa: Particulier onmisbaar voor herstel biodiversiteit
 • Groter bedrijf heeft meer toegevoegde waarde
 • Veilig en gezond werken in coronatijd
 • Kostenindicatie aanleg van nieuwe bossen
 • Pachtjurisprudentie: Tekortschieten pachter einde pachtovereenkomst?
 • Mijn FPG: Ruimte geven aan jonge boerengezinnen
 • Lobby en Vereniging
 • Actief in de provincie: OPG brengt Enschedese landgoederen in beeld
 • Eigenaardigheden: Consumptie-democratie

Als abonnee van De Landeigenaar (alle FPG-leden zijn ook abonnee) kunt u hierboven inloggen en het hele nummer lezen. Tevens is een archief van oude nummers beschikbaar.

Volgend nummer

Het volgende nummer van De Landeigenaar verschijnt half juni 2021.

 

Redactie

De redactie van De Landeigenaar bestaat uit:

 • Ing. B.J. Pastoor (hoofdredacteur)
 • Mr. M.F. (Frederik) Evelein
 • Ing. P.A.P. (Peter) van Houweling 
 • Dr. ir. H.J. (Huib) Silvis 
 • Drs. M.R.B. (Minou) van Dillen MBA

Redactieadres

HNK Ede
Horapark (gebruiken voor navigatie)
Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

Telefoon: 0318 - 578 552


E-mail: landeigenaar@grondbezit.nl