De Landeigenaar

De Landeigenaar is hét vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar. Bent u nog geen lid? Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden

Ook een los abonnement op De Landeigenaar is mogelijk.

NIEUW: een digitaal abonnement op De Landeigenaar!

Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Inhoud december 2020

Omslag De Landeigenaar

In het decembernummer van 2020 treft u de volgende artikelen aan:

 • Peter Glas: "Word actief, dan zijn er kansen"
 • Wie is juridisch eigenaar van het water?
 • Kansen om droogteschade te beperken
 • Droogte heeft negatief én positief effect op natuur
 • Deltaplan voor agrarisch waterbeheer
 • Vruchtbare initiatieven: Als ondernemer een landgoed beginnen
 • Betere oplossingen voor veenweiden
 • CO2 heeft een prijs
 • Agrarische grondmarkt: Agrarische grondprijs zakt verder
 • Overgangsregeling essentieel bij Natuurschoonwet
 • Natuursubsidies voor klimaatbestendig beheer
 • Krimp langlopende pacht, groei kortlopende pacht
 • Pachtjurisprudentie: Tussentijdse overdracht fosfaatrechten door pachter
 • Mijn FPG: Toekomstbestendig maken van 14e eeuws landgoed
 • Lobby en Vereniging
 • Actief in de provincie: Themajaar 'Waterbeheer van de Toekomst'
 • Eigenaardigheden: Blauwe bloed

Als abonnee van De Landeigenaar (alle FPG-leden zijn ook abonnee) kunt u hierboven inloggen en het hele nummer lezen. Tevens is een archief van oude nummers beschikbaar.

Volgend nummer

Het volgende nummer van De Landeigenaar verschijnt half maart 2021.

 

Redactie

De redactie van De Landeigenaar bestaat uit:

 • Ing. B.J. Pastoor (hoofdredacteur)
 • Mr. M.F. (Frederik) Evelein
 • Ing. P.A.P. (Peter) van Houweling 
 • Dr. ir. H.J. (Huib) Silvis 
 • Drs. M.R.B. (Milou) van Dillen MBA

Redactieadres

HNK Ede
Horapark (gebruiken voor navigatie)
Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

Telefoon: 0318 - 578 552


E-mail: landeigenaar@grondbezit.nl