LPG Nieuws

Doorschuiven ledenvergadering LPG

Bericht van de voorzitter

Informatie over protocollen

Van onze voorzitter

Geachte leden,

Het zijn bijzondere tijden, ik hoop dat u allen in goede gezondheid bent en dat u zakelijk zicht blijft houden op herstel. In goed overleg met het bestuur heb ik moeten besluiten om de LPG junivergadering door te schuiven naar een nadere datum in het najaar. Graag ga ik dan met u in gesprek, o.a. over de continuïteit van uw ondernemingen, de recente natuurbranden en het uitgevoerde onderzoek naar de bevers.

U kunt m.b.t. de coronamaatregelen relevante informatie vinden via www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/steeds-meer-corona-protocollen-beschikbaar.html

Aan diverse vergaderingen waaronder deze van de FBE en de Federatieraad nemen we deel m.b.v. ‘Beeldbellen’. Een nieuwe ervaring en zeker blijvend bruikbaar om efficiënt af te stemmen. Toch hoop ik op korte termijn de gesprekken om de tafel te kunnen hervatten, zoals met het Waterschap (over de beverproblematiek), met Staatsbosbeheer (samenwerking en verkoop natuurterreinen) en met de gedeputeerde (o.a. over het bos- en erfgoedbeleid en impact voor onze leden).

Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning, bel of mail met onze Regiocoördinator, René de Bont. We horen graag als we vanuit de vereniging iets voor u kunnen doen, vooral onder de huidige omstandigheden.

Graag tot ziens, op een van de najaarsbijeenkomsten.

Jurjen de Boer, voorzitter LPG