Medewerkers HFG

Regioadviseurs

Mr. P.C.H. van Schooten
Asserstraat 46-A
9451 AE Rolde
Tel: 06-22790822
vanschoten@vanschootenadvocatuur.nl

Ir. W.J. Ebbers
Postbus 57, 9250 AA Burgum
Tel: 0511-461757; Fax: 0511-465022
rentmeesters@wijmenga.nl

Mr. ing. S.A. Bruinsma
Epemastate, Epemawei 8, 8633 KS Ysbrechtum
Postbus 254. 8600 AG Sneek
Tel: 0515-238700, Fax: 0515-238701 
bruinsma@vaneysinga-oostra.nl

Stafmedewerkster

Mw. Y Wijchers
Meidoornstraat 4, 9648 LH Wildervank
Tel 0598-851866
hfg@grondbezit.nl