Medewerkers OPG

Secretariaat

Stafmedewerker: Ing. J. (Joukje) Bosch
Bezoek- en postadres: Haereweg 4, 8121 PJ OLST
Mobiel 06-53695376, mail: j.bosch[AT]grondbezit.nl
De stafmedewerker is het eerste aanspreekpunt van het OPG. Zij leidt het secretariaat, ondersteunt het bestuur, bereidt inspraakreacties voor, initieert en begeleidt ledenprojecten, vertegenwoordigt het OPG in ambtelijke overlegsituaties en verzorgt op dat niveau de belangenbehartiging. Tevens kunnen leden zicht tot haar wenden met vragen op inhoudelijk en beleidsmatig gebied. Joukje Bosch werkt 36 uur per week voor het OPG, verspreid over de week van maandag t/m vrijdag, 20 uur per week als belangenbehartiger en 16 uur voor projecten.

Projectmedewerker: ir. F. (Femke) Maes
Bezoek- en postadres: Haereweg 4, 8121 PJ OLST
Mobiel: 06-10709638, email: f.maes[AT]grondbezit.nl
De projectmedewerker werkt mee aan de belangenbehartiging, met als hoofddossiers SNL, Natura2000 en certificering. Daarnaast neemt zij een deel van de projecten die het OPG in opdracht van de provincie verzorgt voor haar rekening, zoals de website www.landgoedereninoverijssel.nl. Femke Maes werkt 36 uur per week.

Secretaresse: J. (Jet) Nieboer
Bezoek- en postadres: Haereweg 4, 8121 PJ OLST
Tel: 0570-605973, Fax 637647, mail: j.nieboer[AT]ijssellandschap.nl

Regioadviseurs

Het OPG beschikt over twee regioadviseurs. Dit zijn ervaren rentmeesters die onze leden gratis van dienst zijn met eerstelijns adviezen. Deze dienstverlening beperkt zich tot telefonische consulten van beperkte duur. Indien sprake is van complexe problematiek, zodat een gesprek langer gaat duren dan circa een half uur, kan worden doorverwezen naar derden of een honorarium worden gevraagd. De regioadviseurs zijn gespecialiseerd in pacht, erfpacht, onteigening, taxaties, planschade, land- en bosbouw, e.d.
Ing. M.G. Visscher, Noorderstaete rentmeesters regio-adviseur (038-8700186)
Ing. G. Takkenkamp, bureau Takkenkamp regio-adviseur (053-4332698)