OPG Nieuws

Excursie voedselbossen

Altijd al willen weten hoe u uw bos meer eetbaar kunt maken? Het leren denken als een voedselbosontwerper biedt nieuwe strategische inzichten om bosbouwpercelen, tuinen en parken op ecologische wijze productief te maken en te herstellen. Dit najaar organiseert het OPG een kennismakingsexcursie in samenwerking met Fransjan de Waard van de Stichting Voedselbosbouw Nederland. Provincie Overijssel steunt deze kennismiddag in het kader van Natuurrijk ondernemen. Landgoederen zijn door hun lange termijn denken een zeer geschikte locatie om voedselproductie en bosbouw te combineren.

In Gelderland organiseert de stichting Voedselbosbouw een intensieve voedselbosbouwcursus zie hiervoor de site van GPG

Help de heidebijen

De Bijenbeweging Overijssel heeft beschikking over uitvoeringsbudget vanuit Nederland Zoemt. Dit budget mag ze besteden aan het aanleggen van bijenplekken voor wilde bijen. De Bijenbeweging heeft laten onderzoeken met welke bijensoorten het slecht gaat in Overijssel (zie onderzoeksrapport).

De heidebijen zijn één van die soorten waarmee het niet goed gaat. De Bijenbeweging is op dit moment op zoek naar landgoederen met heideterreinen (droge heide), om de heidebijen daar te helpen. Ook andere landgoederen die iets willen doen voor de bijen mogen zich natuurlijk melden. Eigenaren kunnen zich melden bij mij via annemarie.kamerling@landschapoverijssel.nl of 0529 – 408 411.

Lees meer...

Vernieuwd Luchtkasteel tot Dassenburcht

Wilt u kinderen uit de buurt laten kennismaken met de bijzondere natuurlijke en cultuurhistorische rijkdom van uw landgoed? Met het vernieuwde en kant-en-klare lespakket van Van Luchtkasteel tot Dassenburcht (VLTD) leren kinderen door middel van uitdagende opdrachten meer over het verleden van uw landgoed, de bijzonder natuur en het hedendaagse leven op uw landgoed. Wilt u uw landgoed onder de aandacht brengen bij de kinderen uit uw buurt? We verwelkomen we graag nieuwe landgoederen.

Lees meer over het educatieve lesprogramma van VLTD.

Verhaal van historische landschapsparken

Overijssel onderscheidt zich van de rest van Nederland als het gaat om de waardevolle collectie van parken en tuinen, die hier in een periode van 1780 tot 1830 bij buitenplaatsen en landgoederen werd aangelegd. Ze werden aangelegd in de romantische landschapsstijl met slingerende paden, vijverpartijen, glooiingen en tuinsieraden (waaronder bruggen, theekoepels, ijskelders etc.).Groene Heritage adviesgroep voor groen erfgoed, onderzoekt een selectie van deze vroege landschapsparken en brengt ze samen in een boek dat in het voorjaar van 2019 wordt uitgegeven door Waanders.

Lees meer...

Onze IJssel

Rijkswaterstaat lanceert deze zomer de website www.onzeijssel.nl. Op de site is alle informatie over waterveiligheid en de IJssel te vinden. Ook blijft u hier op de hoogte van de projecten, het IJssel-nieuws en de IJssel-activiteiten.

Singraven en Stichting IJssellandschap bij BinnensteBuiten

Landgoederen, buitengebied, gronden in particulier beheer: het zijn prachtige plekken met een verhaal. Dat verhaal verdient het om verteld te worden aan een groot publiek, ook om het draagvlak voor het meegenieten hoog te houden. De Nederlandse Landgoederen, een initiatief van de FPG, is daar een mooi voorbeeld van. Een andere manier om het grote publiek kennis te laten maken met al het moois dat particuliere beheren te bieden hebben, is deelname aan het TV-programma BinnensteBuiten (KRO-NCRV).

Landgoed Singraven werd vorig jaar maart aangedaan. Afgelopen maart was het de beurt aan Stichting IJssellandschap voor hun '15 minutes of fame", als een van de mooie afsluitingen van het 750-jarig jubileumjaar. U kunt de aflevering hier terugkijken.
Uiteraard hoeft u niet eerst 750 jaar te bestaan om hier aan mee te mogen doen, welk landgoed volgt?!

Zorgend Landschap actief rond Hof Espelo

Onder de noemer “zorgend Landschap” heeft Landschap Overijssel samen met zorgpartij CarintReggeland een prachtig project opgezet. Iedere week gaan zo’n 8 mensen die op betrekkelijk jonge leeftijd dementie-klachten hebben aan de slag met landschapsbeheerwerk. 

De resultaten zijn prachtig: de deelnemers gaan zienderogen vooruit qua vitaliteit, fysieke gesteldheid en zelfvertrouwen. Ze worden actiever en voelen zich gelukkiger. En we doen mooie en nuttige klussen in het landschap. Mocht u als particulier grondbezitter interesse hebben in een dergelijke aanpak, dan horen we dat graag. Ook als u klussen heeft in de directe omgeving van Hof Espelo kunt u dat bij ons melden. 

Lees meer...

Toeristische bedrijven in het groen

De kwaliteit van de groene omgeving in Overijssel is hèt visitekaartje vanuit de vrijetijdseconomie naar haar gasten. De vele campings, hotels e.a. presenteren zich binnen die groene omgeving zeer verschillend. Gastvrij Overijssel wil graag de kwalitatieve (groene – landschappelijke) uitstraling van deze VTE-bedrijven verbeteren. Daarom is deze stimuleringsregeling ontworpen, met een maximale bijdrage van € 4.900,-.

Voor meer informatie, zie https://www.gastvrijoverijssel.nl/groen

Subsidieregeling Soorten én subsidieregeling Natuur en Samenleving

In april zijn maar liefst twee subsidieregelingen opengesteld. Natuur en Samenleving is gericht op het met elkaar in verbinding brengen van mensen en natuur. Projecten gericht op Kinderen en Natuur, Vergroening van Steden en Dorpen en Zorg en Groen kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Belangrijk daarbij is een brede betrokkenheid van verschillende doelgroepen bij zowel de planontwikkeling als realisatie.

De tweede subsidieregeling is de Soortenregeling. In de provinciale Natuurvisie Natuur voor Elkaar, is door de diverse partners een actief plan bedacht om de leefgebieden voor soorten in Overijssel te verbeteren. De provincie hoopt met onderzoek, kennisdeling en met het uitvoeren van maatregelen de leefgebieden en omstandigheden voor de 114 aangewezen aandachtsoorten te verbeteren.

Lees meer...

Dag van het Kasteel

Op Tweede Pinksterdag is het weer de Dag van het Kasteel: 21 buitenplaatsen stellen hun tuin of huis open. Het thema dit jaar is Verborgen Verhalen Verteld en verhalen zijn er uiteraard volop! Een heleboel van deze verhalen zijn nog niet bekend bij het grote publiek. Met Verborgen Verhalen Verteld schenkt de Nederlandse Kastelenstichting aandacht aan deze minder bekende kanten van (het leven en werken op) kastelen en buitenplaatsen.

Zie de website van de Dag van het Kasteel voor meer informatie en deelnemende landgoederen.

(Hoogstam)-boomgaardeigenaren in Noord-Oost Twente, verenigt u!

In 2012 is op landgoed Egheria- ten Cate een prachtige hoogstamboomgaard aangeplant. Deze wordt vakkundig onderhouden door Ben Demmer en begint inmiddels behoorlijke oogsten op te leveren. De landgoedbeheerder wil kijken of er wellicht een samenwerking aangegaan kan worden met eigenaren in de buurt (Losser, Oldenzaal, Denekamp, Rossem, Enschede) die ook een boomgaard hebben en de producten hiervan willen vermarkten.
Een iets uitgebreidere beschrijving en de contactgegevens van de beheerder staan achter de inlogpagina.

Boerenmarkt op Vilsteren, iedere derde zaterdag van de maand

Het is goed toeven op het Landgoed Vilsteren. De rijke natuur en de lokale boeren zorgen samen voor mooie eerlijke producten. Samen met een 15 tal producenten uit het Vechtdal wordt vanaf zaterdag 17 maart elke derde zaterdag van de maand op Vilsteren een boerenmarkt met streekproducten georganiseerd.  Van 11.00 tot 16.00 uur staan lokale boeren en collega-boeren uit het Vechtdal klaar voor de liefhebber van Vechtdalproducten.

Zie voor meer informatie de website van Vilsteren

In actie voor Hoog vliegen

Leden in Salland/Vechtdal hebben vorig jaar op initiatief van het OPG bestuur met een financiële bijdrage steun geleverd aan de Stichting Hoog-Overijssel in hun strijd tegen het laagvliegen over het Vechtdal.

Lees meer...

Feestelijk plantmoment ter ere van omvorming naaldbos naar loofbos

Bestuurders Hans Pereboom en Nettie Aarnink van waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen hebben samen met de overige genodigden de eerste 25 eiken geplant op één van de ruim dertig particuliere bospercelen die zich hebben aangemeld voor het ZON-pilotproject. In deze pilot wordt bij particuliere boseigenaren naaldbos omgevormd naar loofbos met als doel meer grondwater vast te houden en natuurwaarden te vergroten. Op landgoed Weleveld, één van deelnemers aan de pilot, kwamen betrokken organisaties en genodigden bijeen voor dit symbolische plantmoment en een presentatie over de resultaten.

Lees meer...

Highlights 2017

Belangrijke highlights in 2017 waren het meewerken aan de nieuwe provinciale Natuurvisie, de inzet op het SNL dossier, het Natura2000 project en de hernieuwing van het Landgoedconsulentschap. Dat is echter niet het enige.

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!