OPG Nieuws

De stikstofdiscussie in Overijssel

Afgelopen zomer is er veel reuring ontstaan rond de uitspraak van de Raad van State inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De boeren zijn in opstand en in de provincie wordt volop gediscussieerd over de gevolgen. Hier een kort artikel over de wijze waarop deze discussie effecten heeft voor onze leden. 

Lees meer...

Energie op Landgoederen

Op 25 september organiseerde OPG een bijeenkomst over energie besparen en opwekken en de Regionale Energie Strategieen die Landelijk worden uitgerold. De Regionale Energie Strategie (hierna RES) heeft ten doel de maatschappelijke energiebehoefte. Iedere gemeente is gehouden te inventariseren hoeveel duurzame energie ze kan opwekken. Dit gaat een aanzienlijke landschappelijke impact hebben. Daarnaast willen ook veel landgoederen zoveel mogelijk zelf voorzien in de energiebehoefte, de energievisies op landgoederen geeft een goed overzicht van de mogelijkheden voor besparen en opwekken.

Lees meer...

Doorgeven wijzigingen in het Natuurbeheerplan

In april 2020 zal het Natuurbeheerplan 2021 door GS vastgesteld worden. Per jaar wordt het Natuurbeheerplan één keer vastgesteld. Dit houdt in dat wijzigingen die na onderstaande datum worden doorgegeven, pas kunnen worden meegenomen in het natuurbeheerplan 2022. Dit geldt voor zowel agrarisch natuurbeheer als voor natuurbeheer. Het doorgeven van de wijzigingen kan tot eind januari 2020.

Lees meer...

Droogte

Qua neerslagtekort zitten we heel dichtbij het scenario van 2018. We hopen op voldoende regen want alom zijn de gevolgen van de droogte zichtbaar in de natuur. We willen u vragen om uw ervaringen en de schade aan natuur, bos en park met ons te delen.

Op de website van Waterschap Vechtstromen kunt u steeds de meest actuele informatie rondom de droogte vinden op een aparte pagina.

Lees meer...

Kaalkap Lemelerberg

Het ene bos is het andere niet
Een pleidooi voor een genuanceerde aanpak

Er waart een nieuwe golf van activisme door Nederland: Stop het kappen van bos! Terwijl we kampen met een klimaatcrisis en bossen nodig hebben om CO2 op te nemen, is het areaal bos in Nederland de laatste jaren juist afgenomen.

Lees meer...

Energievisies voor landgoederen

Een verantwoorde inpassing van de energietransitie op uw landgoed - hoe werkt dat? Op 3 landgoederen in Overijssel hebben we (Oversticht, Eelerwoude en OPG) ervaring opgedaan met wat er mogelijk is op gebied van besparen en opwekken op een landgoed.

De resultaten leest u hier

Uitreiking Overijsselse Kastelen Stichting prijs

Op 29 mei 2019 is op Het Hakenberg de uitreiking van de OKS-prijs. Deze Overijsselse prijs is bestemd voor personen of organisaties die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de instandhouding van Overijsselse buitenplaatsen.

Provinciale politieke partijen over Groen

Het bestuur van het OPG heeft alle partijen die deelnemen aan deze verkiezingen gevraagd een korte tekst aan te leveren met de standpunten over onderwerpen die onze leden aangaan, zoals buitengebied, landbouw, bos, natuur en landgoederen. Op volgorde van binnenkomst worden deze teksten hier gepubliceerd. Zodat u weet wat er met uw stem gebeurt!

Wat denken de partijen die meedoen aan PS verkiezingen 2019?

Invasieve exoten: een provinciale aanpak

Gedeputeerde Staten is vanaf 1 januari 2018 verantwoordelijk voor uitvoeren van maatregelen om invasieve exoten te bestrijden. Zij heeft hiervoor alle terreinbeheerders, waaronder het OPG, geconsulteerd over hoe ze dat moet aanpakken.

Lees meer...

Cursus Natuurbeheer en ondernemerschap

Als pachter of verpachter op een landgoed op zoek naar nieuwe verbindingen tussen natuur en landbouw? Dan is dit de cursus die u helpt uw landbouwbedrijf een meer natuurinclusieve onderneming te maken.

Lees meer...

Cursus Voedselbossen op landgoederen

Wilt u leren over aanleg, beheer en exploitatie van een voedselbos op uw landgoed? Deze cursus geeft in 6 dagen een goede basiskennis zodat u na afronding een onderbouwde keuze kunt maken om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Natuurbeheerplan 2020

In april dit jaar wordt het Natuurbeheerplan 2020 vastgesteld. Dit jaar wil de provincie eenmalig het natuurbeheerplan vaststellen. Dit houdt in dat wijzigingen die na de vaststelling van het natuurbeheerplan 2020 worden doorgegeven, pas kunnen worden meegenomen in het natuurbeheerplan 2021. Geef eventuele wijzigingen voor het Natuurbeheerplan 2020 dus door te geven. Het doorgeven van de wijzigingen kan tot eind februari 2019.

Lees meer...

Oger Zoekhonden

Oger zoekhonden

Oger Zoekhonden leidt honden en geleiders op voor het zoeken naar vermiste personen, zowel levend als overleden, in alle mogelijke omstandigheden. Om die honden zoveel mogelijk verschillende omstandigheden en (nieuwe) situaties aan te bieden is Oger Zoekhonden  geregeld op zoek naar nieuwe locaties waar kan worden getraind.

Lees meer...

Landschapsstimuleringsregeling

Landschap Overijssel ondersteunt particulieren  bij het aanleggen, herstellen  en  beheren  van  landschapselementen. Door kennisoverdracht via een persoonlijk advies of via een cursus of  workshop, en door financieel bij te dragen aan waardevolle landschapsprojecten.

Lees meer...

Thema-middag: Boeren voor Natuur, dat doe je samen!

Landgoed de Greve en het ministerie van LVN organiseren op 12 december in Hertme een inspirerende bijeenkomst over de ontwikkeling van boerenbedrijven op lange termijn met aandacht voor biodiversiteit.  Deelname is gratis, wel vooraf per mail aanmelden via info@landhoeve.nl

 

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!