OPG Nieuws

Droogte

Qua neerslagtekort zitten we heel dichtbij het scenario van 2018. We hopen op voldoende regen want alom zijn de gevolgen van de droogte zichtbaar in de natuur. We willen u vragen om uw ervaringen en de schade aan natuur, bos en park met ons te delen.

Op de website van Waterschap Vechtstromen kunt u steeds de meest actuele informatie rondom de droogte vinden op een aparte pagina.

Lees meer...

Kaalkap Lemelerberg

Het ene bos is het andere niet
Een pleidooi voor een genuanceerde aanpak

Er waart een nieuwe golf van activisme door Nederland: Stop het kappen van bos! Terwijl we kampen met een klimaatcrisis en bossen nodig hebben om CO2 op te nemen, is het areaal bos in Nederland de laatste jaren juist afgenomen.

Lees meer...

Energievisies voor landgoederen

Een verantwoorde inpassing van de energietransitie op uw landgoed - hoe werkt dat? Op 3 landgoederen in Overijssel hebben we (Oversticht, Eelerwoude en OPG) ervaring opgedaan met wat er mogelijk is op gebied van besparen en opwekken op een landgoed.

De resultaten leest u hier

Uitreiking Overijsselse Kastelen Stichting prijs

Op 29 mei 2019 is op Het Hakenberg de uitreiking van de OKS-prijs. Deze Overijsselse prijs is bestemd voor personen of organisaties die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de instandhouding van Overijsselse buitenplaatsen.

Provinciale politieke partijen over Groen

Het bestuur van het OPG heeft alle partijen die deelnemen aan deze verkiezingen gevraagd een korte tekst aan te leveren met de standpunten over onderwerpen die onze leden aangaan, zoals buitengebied, landbouw, bos, natuur en landgoederen. Op volgorde van binnenkomst worden deze teksten hier gepubliceerd. Zodat u weet wat er met uw stem gebeurt!

Wat denken de partijen die meedoen aan PS verkiezingen 2019?

Invasieve exoten: een provinciale aanpak

Gedeputeerde Staten is vanaf 1 januari 2018 verantwoordelijk voor uitvoeren van maatregelen om invasieve exoten te bestrijden. Zij heeft hiervoor alle terreinbeheerders, waaronder het OPG, geconsulteerd over hoe ze dat moet aanpakken.

Lees meer...

Cursus Natuurbeheer en ondernemerschap

Als pachter of verpachter op een landgoed op zoek naar nieuwe verbindingen tussen natuur en landbouw? Dan is dit de cursus die u helpt uw landbouwbedrijf een meer natuurinclusieve onderneming te maken.

Lees meer...

Cursus Voedselbossen op landgoederen

Wilt u leren over aanleg, beheer en exploitatie van een voedselbos op uw landgoed? Deze cursus geeft in 6 dagen een goede basiskennis zodat u na afronding een onderbouwde keuze kunt maken om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Natuurbeheerplan 2020

In april dit jaar wordt het Natuurbeheerplan 2020 vastgesteld. Dit jaar wil de provincie eenmalig het natuurbeheerplan vaststellen. Dit houdt in dat wijzigingen die na de vaststelling van het natuurbeheerplan 2020 worden doorgegeven, pas kunnen worden meegenomen in het natuurbeheerplan 2021. Geef eventuele wijzigingen voor het Natuurbeheerplan 2020 dus door te geven. Het doorgeven van de wijzigingen kan tot eind februari 2019.

Lees meer...

Oger Zoekhonden

Oger zoekhonden

Oger Zoekhonden leidt honden en geleiders op voor het zoeken naar vermiste personen, zowel levend als overleden, in alle mogelijke omstandigheden. Om die honden zoveel mogelijk verschillende omstandigheden en (nieuwe) situaties aan te bieden is Oger Zoekhonden  geregeld op zoek naar nieuwe locaties waar kan worden getraind.

Lees meer...

Landschapsstimuleringsregeling

Landschap Overijssel ondersteunt particulieren  bij het aanleggen, herstellen  en  beheren  van  landschapselementen. Door kennisoverdracht via een persoonlijk advies of via een cursus of  workshop, en door financieel bij te dragen aan waardevolle landschapsprojecten.

Lees meer...

Thema-middag: Boeren voor Natuur, dat doe je samen!

Landgoed de Greve en het ministerie van LVN organiseren op 12 december in Hertme een inspirerende bijeenkomst over de ontwikkeling van boerenbedrijven op lange termijn met aandacht voor biodiversiteit.  Deelname is gratis, wel vooraf per mail aanmelden via info@landhoeve.nl

 

Lees meer...

Help de heidebijen

De Bijenbeweging Overijssel heeft beschikking over uitvoeringsbudget vanuit Nederland Zoemt. Dit budget mag ze besteden aan het aanleggen van bijenplekken voor wilde bijen. De Bijenbeweging heeft laten onderzoeken met welke bijensoorten het slecht gaat in Overijssel (zie onderzoeksrapport).

De heidebijen zijn één van die soorten waarmee het niet goed gaat. De Bijenbeweging is op dit moment op zoek naar landgoederen met heideterreinen (droge heide), om de heidebijen daar te helpen. Ook andere landgoederen die iets willen doen voor de bijen mogen zich natuurlijk melden. Eigenaren kunnen zich melden bij mij via annemarie.kamerling@landschapoverijssel.nl of 0529 – 408 411.

Lees meer...

Vernieuwd Luchtkasteel tot Dassenburcht

Wilt u kinderen uit de buurt laten kennismaken met de bijzondere natuurlijke en cultuurhistorische rijkdom van uw landgoed? Met het vernieuwde en kant-en-klare lespakket van Van Luchtkasteel tot Dassenburcht (VLTD) leren kinderen door middel van uitdagende opdrachten meer over het verleden van uw landgoed, de bijzonder natuur en het hedendaagse leven op uw landgoed. Wilt u uw landgoed onder de aandacht brengen bij de kinderen uit uw buurt? We verwelkomen we graag nieuwe landgoederen.

Lees meer over het educatieve lesprogramma van VLTD.

Verhaal van historische landschapsparken

Overijssel onderscheidt zich van de rest van Nederland als het gaat om de waardevolle collectie van parken en tuinen, die hier in een periode van 1780 tot 1830 bij buitenplaatsen en landgoederen werd aangelegd. Ze werden aangelegd in de romantische landschapsstijl met slingerende paden, vijverpartijen, glooiingen en tuinsieraden (waaronder bruggen, theekoepels, ijskelders etc.).Groene Heritage adviesgroep voor groen erfgoed, onderzoekt een selectie van deze vroege landschapsparken en brengt ze samen in een boek dat in het voorjaar van 2019 wordt uitgegeven door Waanders.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!