OPG Nieuws

Wegwijzer energie in het Overijssels landschap

Dat er een grote opgave op ons af komt om beter met energie om te gaan en om zelf zoveel mogelijk energie op te wekken, is zo helder als glas. Maar hoe kunnen we deze energietransitie het beste doen zonder het landschap van onze mooie provincie teveel aan te tasten?

Lees meer...

Dossier Stikstof

Om het stikstofprobleem in Overijssel aan te pakken kiest de provincie voor een brede aanpak, waarbij de daling van de stikstofdepositie in onze natuur centraal staat. Maar wel met een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind blijven.

Lees meer...

ZON-dossier online

Als gevolg van de klimaatverandering worden de zomers warmer en droger. Om onderzoek te doen naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen is het ZON-programma in het leven geroepen (ZON staat voor Zoetwatervoorziening Oost Nederland).

Lees meer...

Iedereen een boom

Onder de noemer ‘Iedereen een boom’ werkt de provincie Overijssel aan een programma om 1,1 miljoen bomen te planten. Om initiatiefnemers de ruimte te bieden voor hun ideeën stelt de provincie ook gronden beschikbaar om bomen op te planten.

Lees meer...

Subsidieregeling 'Leefbaar Platteland'

Op 3 juni 2020 hebben Provinciale Staten van Overijssel unaniem besloten 3,75 miljoen euro te investeren in de leefbaarheid van het platteland. De provincie Overijssel gaat hiervoor samen met inwoners en (agrarische) ondernemers het plan ‘Leefbaar Platteland’ ontwikkelen. Dit plan bestaat uit een plattelandsagenda, een netwerk met kennispartners en een subsidieregeling.

Lees meer...

Locatie gezocht voor kleinschalige biologische boerderij

Wij zijn Max de Goede (milieudeskundige met een landbouwopleiding) en Inge Umans (leerkracht basisonderwijs). Al geruime tijd zijn we op zoek naar een geschikte locatie met eventueel de mogelijkheid voor een woning en bedrijfsruimte om onze kleinschalige biologische gemengde boerderij te starten.
We streven naar een natuurinclusieve, agro-ecologische bedrijfsvoering waarbij we de kleine biologische gemengde boerderij in ere willen herstellen. Met oude rassen en gewassen en inheemse beplanting willen we de biodiversiteit vergroten. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen zullen niet worden gebruikt.

Lees meer...

LivingLab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel is van start

In het najaar start het LivingLab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel. Dit project moet de groei van natuurinclusieve landbouw stimuleren. In het LivingLab wordt gezocht naar andere, nieuwe manieren van werken dat (agrarisch) ondernemers stimuleert bij te dragen aan het verbeteren van biodiversiteit door ze te faciliteren in de beweging naar een (meer) natuurinclusieve landbouw.

Lees meer...

Sensorisch landschap

In het project Sensorisch Landschap werkt OPG samen met andere private partners en partijen, kennisinstellingen en regionale publieke partijen aan het ontwikkelen van bodemindicatoren voor de 'ecosysteemdiensten' biodiversiteit, koolstofvastlegging en waterregulering met nieuwe technieken.

Lees meer...

BOA-logo

Meer geld voor toezicht

Natuurbehoud kan niet zonder toezicht. Dat moet fatsoenlijk vergoed worden. Dat vindt niet alleen OPG, maar alle natuurbeheerders van de provincie Overijssel.

Lees meer...

Een moderne en zakelijke bioboer
Chris Antuma van BioAkker: accepteer dat je niet elk jaar een topoogst hebt

Chris Antuma heeft grote interesse in moderne technieken zoals precisielandbouw, duurzame energie en zelfsturende robots. Sinds 2016 runt hij een akkerbouwbedrijf onder de naam BioAkker. Hij experimenteert graag en verwacht dat binnen vijf jaar in Europa de eerste landbouwrobots rondrijden. Op zijn bedrijf biedt hij de bouwer van prototypes 1 hectare als demonstratielocatie.

Lees meer...

Enschede landgoedstad

In opdracht van de gemeente Enschede gaat het OPG de komende maanden aan de slag met het inventariseren van alle Enschedese landgoederen. Dit om kennis te verkrijgen over de historie en actuele situatie van de landgoederen en om daarna een gericht beleid op te kunnen stellen.

Lees meer...

Flexibel pachtcontract stimuleert duurzame landbouw
Landgoed Vilsteren en boeren ontwikkelen langjarig contract dat elk jaar kan veranderen

Het nieuwe pachtcontract van landgoed Vilsteren biedt de pachter vele jaren zekerheid maar stimuleert ook tot meer duurzaamheid. Het contract bevat een lijst met 14 maatregelen ter verduurzaming. Elke uitgevoerde maatregel levert 1 of 2 punten op. Zodra de pachter de helft van het maximaal aantal punten behaalt, verdubbelt de looptijd van het contract.

Lees meer...

Eikenprocessierupsbeheersing

Provinciaal plan van aanpak eikenprocessierups

Het Plan van Aanpak Eikenprocessierupsbeheersing in de provincie Overijssel is verschenen.

Lees meer...

Melkbrouwerij wint Groene Twinkeling

Nijverdal - Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de Groene Twinkeling is de bijhorende award uitgereikt aan de Melkbrouwerij uit Lettele. Het bedrijf is daarmee de groenste ondernemer van Overijssel. Rick en Arjuna Huis in ’t Veld van de Melkbrouwerij winnen de prijs omdat zij in verhouding veel doen ten behoeve van biodiversiteit. De jury noemt de Melkbrouwerij een groot voorbeeld voor alle boeren.

Lees meer...

Start Boerderijenfonds

Recent is opgericht het Boerderijenfonds, een stimuleringsfonds voor herbestemming, verduurzaming en restauratie van agrarisch erfgoed. Dit fonds heeft budget om particuliere eigenaren te helpen bij het uitvoeren van materiele en immateriele projecten. In de loop van dit voorjaar komt er een website en een spreekuur waar eigenaren kunnen aankloppen voor informatie en subsidie.

In deze presentatie door directeur Gitta op den Akker vindt u informatie

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!