OPG Nieuws

Invasieve exoten: een provinciale aanpak

Gedeputeerde Staten is vanaf 1 januari 2018 verantwoordelijk voor uitvoeren van maatregelen om invasieve exoten te bestrijden. Zij heeft hiervoor alle terreinbeheerders, waaronder het OPG, geconsulteerd over hoe ze dat moet aanpakken.

Lees meer...

Cursus Natuurboeren en ondernemerschap

Als pachter of verpachter op een landgoed op zoek naar nieuwe verbindingen tussen natuur en landbouw? Dan is dit de cursus die u helpt uw landbouwbedrijf een meer natuurinclusieve onderneming te maken.

Lees meer...

Cursus Voedselbossen op landgoederen

Wilt u leren over aanleg, beheer en exploitatie van een voedselbos op uw landgoed? Deze cursus geeft in 6 dagen een goede basiskennis zodat u na afronding een onderbouwde keuze kunt maken om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Lees meer...

Natuurbeheerplan 2020

In april dit jaar wordt het Natuurbeheerplan 2020 vastgesteld. Dit jaar wil de provincie eenmalig het natuurbeheerplan vaststellen. Dit houdt in dat wijzigingen die na de vaststelling van het natuurbeheerplan 2020 worden doorgegeven, pas kunnen worden meegenomen in het natuurbeheerplan 2021. Geef eventuele wijzigingen voor het Natuurbeheerplan 2020 dus door te geven. Het doorgeven van de wijzigingen kan tot eind februari 2019.

Lees meer...

Oger Zoekhonden

Oger zoekhonden

Oger Zoekhonden leidt honden en geleiders op voor het zoeken naar vermiste personen, zowel levend als overleden, in alle mogelijke omstandigheden. Om die honden zoveel mogelijk verschillende omstandigheden en (nieuwe) situaties aan te bieden is Oger Zoekhonden  geregeld op zoek naar nieuwe locaties waar kan worden getraind.

Lees meer...

Landschapsstimuleringsregeling

Landschap Overijssel ondersteunt particulieren  bij het aanleggen, herstellen  en  beheren  van  landschapselementen. Door kennisoverdracht via een persoonlijk advies of via een cursus of  workshop, en door financieel bij te dragen aan waardevolle landschapsprojecten.

Lees meer...

Thema-middag: Boeren voor Natuur, dat doe je samen!

Landgoed de Greve en het ministerie van LVN organiseren op 12 december in Hertme een inspirerende bijeenkomst over de ontwikkeling van boerenbedrijven op lange termijn met aandacht voor biodiversiteit.  Deelname is gratis, wel vooraf per mail aanmelden via info@landhoeve.nl

 

Lees meer...

Help de heidebijen

De Bijenbeweging Overijssel heeft beschikking over uitvoeringsbudget vanuit Nederland Zoemt. Dit budget mag ze besteden aan het aanleggen van bijenplekken voor wilde bijen. De Bijenbeweging heeft laten onderzoeken met welke bijensoorten het slecht gaat in Overijssel (zie onderzoeksrapport).

De heidebijen zijn één van die soorten waarmee het niet goed gaat. De Bijenbeweging is op dit moment op zoek naar landgoederen met heideterreinen (droge heide), om de heidebijen daar te helpen. Ook andere landgoederen die iets willen doen voor de bijen mogen zich natuurlijk melden. Eigenaren kunnen zich melden bij mij via annemarie.kamerling@landschapoverijssel.nl of 0529 – 408 411.

Lees meer...

Vernieuwd Luchtkasteel tot Dassenburcht

Wilt u kinderen uit de buurt laten kennismaken met de bijzondere natuurlijke en cultuurhistorische rijkdom van uw landgoed? Met het vernieuwde en kant-en-klare lespakket van Van Luchtkasteel tot Dassenburcht (VLTD) leren kinderen door middel van uitdagende opdrachten meer over het verleden van uw landgoed, de bijzonder natuur en het hedendaagse leven op uw landgoed. Wilt u uw landgoed onder de aandacht brengen bij de kinderen uit uw buurt? We verwelkomen we graag nieuwe landgoederen.

Lees meer over het educatieve lesprogramma van VLTD.

Verhaal van historische landschapsparken

Overijssel onderscheidt zich van de rest van Nederland als het gaat om de waardevolle collectie van parken en tuinen, die hier in een periode van 1780 tot 1830 bij buitenplaatsen en landgoederen werd aangelegd. Ze werden aangelegd in de romantische landschapsstijl met slingerende paden, vijverpartijen, glooiingen en tuinsieraden (waaronder bruggen, theekoepels, ijskelders etc.).Groene Heritage adviesgroep voor groen erfgoed, onderzoekt een selectie van deze vroege landschapsparken en brengt ze samen in een boek dat in het voorjaar van 2019 wordt uitgegeven door Waanders.

Lees meer...

Singraven en Stichting IJssellandschap bij BinnensteBuiten

Landgoederen, buitengebied, gronden in particulier beheer: het zijn prachtige plekken met een verhaal. Dat verhaal verdient het om verteld te worden aan een groot publiek, ook om het draagvlak voor het meegenieten hoog te houden. De Nederlandse Landgoederen, een initiatief van de FPG, is daar een mooi voorbeeld van. Een andere manier om het grote publiek kennis te laten maken met al het moois dat particuliere beheren te bieden hebben, is deelname aan het TV-programma BinnensteBuiten (KRO-NCRV).

Landgoed Singraven werd vorig jaar maart aangedaan. Afgelopen maart was het de beurt aan Stichting IJssellandschap voor hun '15 minutes of fame", als een van de mooie afsluitingen van het 750-jarig jubileumjaar. U kunt de aflevering hier terugkijken.
Uiteraard hoeft u niet eerst 750 jaar te bestaan om hier aan mee te mogen doen, welk landgoed volgt?!

Zorgend Landschap actief rond Hof Espelo

Onder de noemer “zorgend Landschap” heeft Landschap Overijssel samen met zorgpartij CarintReggeland een prachtig project opgezet. Iedere week gaan zo’n 8 mensen die op betrekkelijk jonge leeftijd dementie-klachten hebben aan de slag met landschapsbeheerwerk. 

De resultaten zijn prachtig: de deelnemers gaan zienderogen vooruit qua vitaliteit, fysieke gesteldheid en zelfvertrouwen. Ze worden actiever en voelen zich gelukkiger. En we doen mooie en nuttige klussen in het landschap. Mocht u als particulier grondbezitter interesse hebben in een dergelijke aanpak, dan horen we dat graag. Ook als u klussen heeft in de directe omgeving van Hof Espelo kunt u dat bij ons melden. 

Lees meer...

Toeristische bedrijven in het groen

De kwaliteit van de groene omgeving in Overijssel is hèt visitekaartje vanuit de vrijetijdseconomie naar haar gasten. De vele campings, hotels e.a. presenteren zich binnen die groene omgeving zeer verschillend. Gastvrij Overijssel wil graag de kwalitatieve (groene – landschappelijke) uitstraling van deze VTE-bedrijven verbeteren. Daarom is deze stimuleringsregeling ontworpen, met een maximale bijdrage van € 4.900,-.

Voor meer informatie, zie https://www.gastvrijoverijssel.nl/groen

Subsidieregeling Soorten én subsidieregeling Natuur en Samenleving

In april zijn maar liefst twee subsidieregelingen opengesteld. Natuur en Samenleving is gericht op het met elkaar in verbinding brengen van mensen en natuur. Projecten gericht op Kinderen en Natuur, Vergroening van Steden en Dorpen en Zorg en Groen kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Belangrijk daarbij is een brede betrokkenheid van verschillende doelgroepen bij zowel de planontwikkeling als realisatie.

De tweede subsidieregeling is de Soortenregeling. In de provinciale Natuurvisie Natuur voor Elkaar, is door de diverse partners een actief plan bedacht om de leefgebieden voor soorten in Overijssel te verbeteren. De provincie hoopt met onderzoek, kennisdeling en met het uitvoeren van maatregelen de leefgebieden en omstandigheden voor de 114 aangewezen aandachtsoorten te verbeteren.

Lees meer...

Dag van het Kasteel

Op Tweede Pinksterdag is het weer de Dag van het Kasteel: 21 buitenplaatsen stellen hun tuin of huis open. Het thema dit jaar is Verborgen Verhalen Verteld en verhalen zijn er uiteraard volop! Een heleboel van deze verhalen zijn nog niet bekend bij het grote publiek. Met Verborgen Verhalen Verteld schenkt de Nederlandse Kastelenstichting aandacht aan deze minder bekende kanten van (het leven en werken op) kastelen en buitenplaatsen.

Zie de website van de Dag van het Kasteel voor meer informatie en deelnemende landgoederen.

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!