OPG Nieuws

Enquête landgoedereninventarisatie Enschede

In opdracht van de gemeente Enschede werkt OPG aan het inventariseren van alle Enschedese landgoederen. Als Enschedese landgoedeigenaar kunt u uw bijdrage leveren aan dit project! Download daarvoor hier de enquête.

Een moderne en zakelijke bioboer
Chris Antuma van BioAkker: accepteer dat je niet elk jaar een topoogst hebt

Chris Antuma heeft grote interesse in moderne technieken zoals precisielandbouw, duurzame energie en zelfsturende robots. Sinds 2016 runt hij een akkerbouwbedrijf onder de naam BioAkker. Hij experimenteert graag en verwacht dat binnen vijf jaar in Europa de eerste landbouwrobots rondrijden. Op zijn bedrijf biedt hij de bouwer van prototypes 1 hectare als demonstratielocatie.

Lees meer...

Enschede landgoedstad

In opdracht van de gemeente Enschede gaat het OPG de komende maanden aan de slag met het inventariseren van alle Enschedese landgoederen. Dit om kennis te verkrijgen over de historie en actuele situatie van de landgoederen en om daarna een gericht beleid op te kunnen stellen.

Lees meer...

Flexibel pachtcontract stimuleert duurzame landbouw
Landgoed Vilsteren en boeren ontwikkelen langjarig contract dat elk jaar kan veranderen

Het nieuwe pachtcontract van landgoed Vilsteren biedt de pachter vele jaren zekerheid maar stimuleert ook tot meer duurzaamheid. Het contract bevat een lijst met 14 maatregelen ter verduurzaming. Elke uitgevoerde maatregel levert 1 of 2 punten op. Zodra de pachter de helft van het maximaal aantal punten behaalt, verdubbelt de looptijd van het contract.

Lees meer...

Eikenprocessierupsbeheersing

Provinciaal plan van aanpak eikenprocessierups

Het Plan van Aanpak Eikenprocessierupsbeheersing in de provincie Overijssel is verschenen.

Lees meer...

Melkbrouwerij wint Groene Twinkeling

Nijverdal - Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de Groene Twinkeling is de bijhorende award uitgereikt aan de Melkbrouwerij uit Lettele. Het bedrijf is daarmee de groenste ondernemer van Overijssel. Rick en Arjuna Huis in ’t Veld van de Melkbrouwerij winnen de prijs omdat zij in verhouding veel doen ten behoeve van biodiversiteit. De jury noemt de Melkbrouwerij een groot voorbeeld voor alle boeren.

Lees meer...

Start Boerderijenfonds

Recent is opgericht het Boerderijenfonds, een stimuleringsfonds voor herbestemming, verduurzaming en restauratie van agrarisch erfgoed. Dit fonds heeft budget om particuliere eigenaren te helpen bij het uitvoeren van materiele en immateriele projecten. In de loop van dit voorjaar komt er een website en een spreekuur waar eigenaren kunnen aankloppen voor informatie en subsidie.

In deze presentatie door directeur Gitta op den Akker vindt u informatie

Hoe werkt de nieuwe Woonhuissubsidie?
achtergrond informatie bij themabijeenkomst

"Een praktische en verhelderende avond over de nieuwe Woonhuissubsidie regeling, de verschillen en combinatie mogelijken met SIM en lenen bij het restauratiefonds". De leden gingen naar huis met veel informatie, het indienen van de aanvraag vraagt een goede voorbereiding. Komende twee jaar is het percentage woonhuissubsidie gegarandeerd 38%, daarna wordt afhankelijk van resterende budget dit percentage bijgesteld.

Hier vindt u de presentie van deze avond.

Groenste verkiezing 2020

Welk bedrijf uit Overijssel heeft de grootste inzet op biodiversiteit? De inschrijving is geopend: doe mee en maak kans op 1000 euro!

De stikstofdiscussie in Overijssel

Afgelopen zomer is er veel reuring ontstaan rond de uitspraak van de Raad van State inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De boeren zijn in opstand en in de provincie wordt volop gediscussieerd over de gevolgen. Hier een kort artikel over de wijze waarop deze discussie effecten heeft voor onze leden. 

Lees meer...

Energie op Landgoederen

Op 25 september organiseerde OPG een bijeenkomst over energie besparen en opwekken en de Regionale Energie Strategieen die Landelijk worden uitgerold. De Regionale Energie Strategie (hierna RES) heeft ten doel de maatschappelijke energiebehoefte. Iedere gemeente is gehouden te inventariseren hoeveel duurzame energie ze kan opwekken. Dit gaat een aanzienlijke landschappelijke impact hebben. Daarnaast willen ook veel landgoederen zoveel mogelijk zelf voorzien in de energiebehoefte, de energievisies op landgoederen geeft een goed overzicht van de mogelijkheden voor besparen en opwekken.

Lees meer...

Reminder: doorgeven wijzigingen in het Natuurbeheerplan

In april 2020 zal het Natuurbeheerplan 2021 door GS vastgesteld worden. Per jaar wordt het Natuurbeheerplan één keer vastgesteld. Dit houdt in dat wijzigingen die na onderstaande datum worden doorgegeven, pas kunnen worden meegenomen in het natuurbeheerplan 2022. Dit geldt voor zowel agrarisch natuurbeheer als voor natuurbeheer. Het doorgeven van de wijzigingen kan tot eind januari 2020.

Lees meer...

Droogte

Qua neerslagtekort zitten we heel dichtbij het scenario van 2018. We hopen op voldoende regen want alom zijn de gevolgen van de droogte zichtbaar in de natuur. We willen u vragen om uw ervaringen en de schade aan natuur, bos en park met ons te delen.

Op de website van Waterschap Vechtstromen kunt u steeds de meest actuele informatie rondom de droogte vinden op een aparte pagina.

Lees meer...

Kaalkap Lemelerberg

Het ene bos is het andere niet
Een pleidooi voor een genuanceerde aanpak

Er waart een nieuwe golf van activisme door Nederland: Stop het kappen van bos! Terwijl we kampen met een klimaatcrisis en bossen nodig hebben om CO2 op te nemen, is het areaal bos in Nederland de laatste jaren juist afgenomen.

Lees meer...

Energievisies voor landgoederen

Een verantwoorde inpassing van de energietransitie op uw landgoed - hoe werkt dat? Op 3 landgoederen in Overijssel hebben we (Oversticht, Eelerwoude en OPG) ervaring opgedaan met wat er mogelijk is op gebied van besparen en opwekken op een landgoed.

De resultaten leest u hier

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!