OPG Nieuws

De Vos van Steenwijk nieuwe voorzitter Overijssels Particulier Grondbezit

Jan Reint de Vos van Steenwijk (1954) heeft op 10 oktober tijdens de algemene ledenvergadering van het Overijssels Particulier Grondbezit de voorzittershamer overgenomen van Yayeri Blijdenstein-van der Does. De heer de Vos van Steenwijk is sinds voorjaar 2016 lid van het bestuur en volgt Yayeri Blijdenstein – van der Does op, die 5 jaar deze vereniging van 250 particuliere grondbezitters met gezamenlijk 38.000 ha (verpachters, landgoedeigenaren, bos- en natuureigenaren en eigenaren-gebruikers) heeft geleid.

Lees meer...

Terinzagelegging Natura 2000 ontwerp-beheerplan Wieden Weerribben

Gedeputeerde Staten van Overijssel, het ministerie van Economische Zaken en de provincie Flevoland hebben het ontwerp-beheerplan vastgesteld voor het Natura 2000-gebied Wieden Weerribben. Het ontwerp-beheerplan Wieden Weerribben ligt 6 weken ter inzage van 26 september 2016 tot en met 07 november 2016. Meer informatie vindt u op www.overijssel.nl/wiedenweerribben of bezoek de provinciale inloopbijeenkomsten op donderdag 6 oktober in St. Jansklooster of woensdag 12 oktober 2016 in Kalenberg.

Lees meer...

Dagje buiten zagen, snoeien of opruimen? Samen aan de slag tijdens Natuurwerkdag 5 november 2016

Zin in een dagje buiten zagen, snoeien of bijvoorbeeld opruimen? Doe dan mee aan de grootste vrijwilligersdag in het groen. Op zaterdag 5 november vindt voor de 16e keer de landelijke Natuurwerkdag plaats. Doe dan mee aan de grootste vrijwilligersdag in het groen. Meld je nu aan!

Mini Symposium ERFGOED ALS BINDMIDDEL 7 oktober 2016

Op 7 oktober a.s. organiseert Stichting Beeldruimte het erfgoed (mini) symposium ‘Erfgoed als Bindmiddel’. Er worden dan veel goede voorbeelden gepresenteerd waarin erfgoed op toegankelijke wijze wordt ontsloten voor een breed publiek, waaronder enkele projecten uit Levend Landgoed (den Alerdinck). Dit project was de concrete aanleiding tot de vraag vanuit gemeenten om het symposium te organiseren!

Werkateliers bieden de mogelijkheid u verder te laten inspireren, projectplannen te versterken of te zoeken naar financiële middelen voor al levende ideeën. Aanmelden kan tot en met 4 oktober via: erfgoed@stichtingbeeldruimte.nl. U kunt dan direct uw keuze voor het werkatelier van uw voorkeur doorgeven.

Zienswijze OPG op beleidsregels Natuur Overijssel 2017

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 5 juli 2016 de ontwerp  wijziging Omgevingsverordening Natuur en de ontwerp Beleidsregel Natuur vastgesteld. Deze wijziging van de Omgevingsverordening (invoeging Hoofdstuk 7 Natuur) en de Beleidsregel Natuur vormen de uitwerking van de bevoegdheden die op grond van de Wet natuurbescherming aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zijn toebedeeld.

Lees meer...

Heidekoe na een eeuw terug in Overijssel

De zeldzame heidekoe is na een eeuw weer terug in Overijssel. Vandaag werd op Landgoed Het Lankheet in Haaksbergen een groep heidekoeien feestelijk losgelaten door gedeputeerde Hester Maij van natuur, landbouw en cultuur en Marianne Zegwaard van de Rabobank (sponsor van de heidekoeien). De heidekoeien moeten door begrazing de nieuw opgeleverde heidegronden open houden en zorgen voor verschraling. De laatste heidekoeien zijn een paar jaar geleden in Denemarken letterlijk voor de poorten van het slachthuis weggehaald. Inmiddels lopen er ook in Nederland weer enkele kleine kuddes: in Drenthe, Limburg en op de Veluwe. En vanaf vandaag dus ook in Overijssel.

Lees meer...

Grondverkoop Provincie

De provincie heeft grond in portefeuille, die zij gebruikt voor het realiseren van de Natura2000 doelen. Soms worden er gronden geruild of aangekocht maar ieder jaar worden er ook gronden verkocht.

Lees meer...

Jaarverslag 2015

Bij de voorjaars-ALV van het OPG is het jaarverslag 2015 vastgesteld. Dit jaarverslag kunt u nalezen op het ledendeel van onze website.

Bestuur OPG kiest nieuwe voorzitter

Het bestuur heeft Jan Reint de Vos van Steenwijk gekozen tot opvolger van Yayeri Blijdenstein als voorzitter van het Overijssels Particulier Grondbezit. Hij zal bij de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober de voorzittershamer van Yayeri overnemen.

SBNL stelt 50.000 euro beschikbaar voor projecten in Oost-Nederland

SBNL trekt opnieuw geld uit voor ondersteuning van projecten op het gebied van particulier en agrarisch natuur- en landschapsbeheer en historie van het platteland. Het geld komt uit het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof – Coldeweij Fonds, dat SBNL beheert. Dit impliceert (voorwaarde van de erflaters) dat alleen projecten in Overijssel en in het gebied ten oosten van de IJssel in Gelderland (Achterhoek en Liemers) in aanmerking komen.

Lees meer...

Provinciale subsidie voor 73 ha particulier Natuurbeheer

De provincie Overijssel doet een oproep aan particulieren om zich aan te melden voor het realiseren van 73 ha nieuwe natuur en versterking van bestaande natuur. Er is hiervoor een nieuwe subsidieregeling beschikbaar. De Provincie wil hiermee de ontwikkeling van nieuwe en instandhouding van bestaande natuur- en landschapswaarden door particulieren stimuleren. Aanbiedingen voor de subsidieregeling kunnen worden ingediend van 1 september 2016 tot 10 oktober 2016.

Lees meer...

Subsidieregeling voor opruimen drugsafval

Sinds vorig jaar heeft de provincie een regeling (subsidie) voor grondeigenaren die te maken hebben met een drugsdumping. Voor een deel van de kosten die ze moeten maken om alles op te ruimen kunnen ze ter compensatie een subsidie aanvragen.

Een voorwaarde om in aanmerking te komen is o.a. dat men een aangifte heeft gedaan bij de politie.

Lees meer...

Eerste landelijke PEFC certificaat voor De Barkel

Op de vooravond van de Groene Dagen (het evenement voor jacht, bos en boom in De Steeg) is het allereerste PEFC certificaat voor duurzaam bosbeheer in Nederland uitgereikt aan eigenaar Wim Boom van Landgoed De Barkel.

Lees meer...

Dwars door Overijssel- Dag van het Kasteel

Tweede pinksterdag, 16 mei a.s. vindt de negende editie van de jaarlijkse Dag van het Kasteel plaats. Elf Overijsselse buitenplaatsen organiseren activiteiten rondom het thema Proef het Verleden.  De deelname van deze 11 buitens is bijzonder, zo niet uniek, te noemen. Veel van deze buitenplaatsen zijn particulier bewoond en doorgaans niet toegankelijk voor publiek.

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!