OPG Nieuws

'T Kluenven in het zonnetje

Afgelopen zaterdag publiceerde de Tubantia een leuk artikel over de wijze waarop Han en Winnie Westendorp Heidegoed 't Kluenven beheren. Een leuk inkijkje in hun inspanningen voor de prachtige natuur, cultuurhistorie én economie op hun landgoed

Lees meer...

Buitenplaatsconcerten in 2016

Ook dit jaar worden er op vijf landgoederen, buitenplaatsconcerten georganiseerd. Hierbij kunt u genieten van prachtige concerten en lekker eten op verschillende landgoederen en buitenplaatsen in heel Overijssel

Lees meer...

Natuurbeheerplan ter inzage

Gedeputeerde Staten van Overijssel (GS) hebben op 29 september 2015 een wijziging van het Natuurbeheerplan Overijssel vastgesteld. In het Natuurbeheerplan wijzen GS de gebieden aan waar zij natuur- en landschapsbeheer met subsidies uit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) willen stimuleren. De wijziging gaat alleen over detailwijzigingen op de beheertypen- en ambitiekaart.

Lees meer...

Buitenplaatsconcerten, iets voor u?

Johan Langelaar en Niels Bijl willen een nieuw muzikaal culinair vineus concept voor de zakelijke markt in Twente lanceren. Lees hier meer over hun unieke combinatie tussen cultuur en gastronomie.

Ontwerp Waterbeheerplan WRIJ 2016-2021 ter inzage

Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2014 samen met haar partners gewerkt aan de beleidskaders voor de nieuwe planperiode 2016-2021. U kunt nog tot 17 februari 2015 inspraak leveren op het Waterbeheerplan dat hier het resultaat van is.

Lees meer...

Landschap Overijssel zoekt vrijwilligers

Landschap Overijssel wil wandelen en fietsen leuker en interessanter maken via zogenaamde ‘beleefroutes’.
Met een aantal nieuw te ontwikkelen apps willen ze wandelaars en fietsers inspireren om er vaker op uit te
gaan en nog meer te ontdekken in en te genieten van het landschap. Naast wandel- en fietsroutes worden
apps voor trailrunning en ruiterpaden ontwikkeld. Landschap Overijssel zoekt daarbij vrijwilligers om hen te helpen!

Lees meer...

Presentaties ALV-OPG van Noordpeil en HTC Advies

Op de najaars- ALV zijn twee lezingen gehouden. De eerste door Els van der Laan (bureau Noordpeil) over de landschapsparken van tuinarchitect G.A. Blum.

De tweede lezing werd gegeven door Natascha Boerkamp van HTC Adcies en ging over horeca op landgoederen.
Ze sprak over trends, ontwikkelingen, kansen en valkuilen bij het exploiteren van horeca-ondernemingen.

Beide presentaties zijn (in PDF formaat) hier terug te zien, mits u bent ingelogd.

Samen werkt beter website online

Nieuwe kansen door samenwerking en vernieuwing, een ambitieuze en complexe opgave. Op de recent gelanceerde website vindt u achtergrondinformatie over de gezamenlijke koers, de bijbehorende uitvoeringsagenda en actualiteiten.

Lees meer...

Energiescans nu ook voor landgoederen

Energiebesparing wordt steeds belangrijker in de toekomst. De provincie Overijssel heeft zich tot doel gesteld om in 2020, 20% van haar energie op nieuwe wijze opgewekt te hebben; via zon, wind of biomassa. Het OPG heeft een lijst van energieadviseurs samengesteld.

Lees meer...

Couleur Locale van Overijssels Landgoederen

Sinds enkele maanden werkt het OPG ism Ewout van der Horst en met hulp van subsidie van de provincie Overijssel aan het terugbrengen van Couleur Locale op Overijsselse Landgoederen. In het magazine Herenhuis verscheen hierover het volgende artikel.

Lees meer...

De energie van Twickel

Kasteel Twickel is een voorloper in het kader van toepassing van duurzame nieuwe energie in Overijssel.

Lees meer...

Eerste certificaat Particulier Natuur uitgereikt door Gedeputeerde Maij

Op vrijdag 18 oktober 2013 kregen Wim en José Temmink uit handen van Gedeputeerde Hester Maij het allereerste certificaat Particulier Natuurbeheer in Overijssel.

Lees meer...

Landgoederenportretten in De Stentor

In de Stentor verschijnt iedere week een portret van een landgoed onder de titel "Hoe gaat 't D'Adellijk?"

Lees meer...

Aanpassing Bestemmingsplan Buitengebied na inspraak OPG

Het OPG heeft juli 2012 een zienswijze ingediend op het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Losser.

Lees meer...

Groenloket Overijssel
De vraagbaak voor al uw 'groene' vragen

Bent u grondeigenaar of grondgebruiker en wilt u aan de slag met natuur en landschap? Heeft u vragen over de (subsidie)mogelijkheden voor aanleg, herstel of beheer van natuur en landschap? Wilt u een duidelijk antwoord op uw vragen of een snelle doorverwijzing naar de juiste contactpersoon?

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!