OPG Nieuws

Help de heidebijen

De subsidie voor bijen is ter beschikking gesteld vanuit Nederland Zoemt aan de Bijenbeweging Overijssel. Dit is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkervereniging Nederland. Landschap Overijssel is het secretariaat van deze bijenbeweging.

Als u een idee heeft om de heidebij te helpen, zie dan onderstaande voorwaarden/ acties:

- Korte planbeschrijving incl. kaartje aanleveren

- De plek levert een bijdrage aan de geselecteerde bijensoorten (zie pagina 20 onderzoeksrapport)

- Een bijdrage aan de bedreigde heidebijen is een pré

- Bijvriendelijk beheer is onderdeel van het plan (bijv. sinusbeheer grasland)

- Naast inzaaien ook aanplant van bijvriendelijke bomen/struiken is een pré

- Nestgelegenheid creëren als onderdeel van het plan is een pré

- Subsidie voor max. 25% van een totaalbegroting

- Minimaal 10 jaar instandhouding

- Minimaal 2 extra projectpartners (excl. eigen initiatiefgroep)

- Gemeente is betrokken/geïnformeerd

- Toestemming grondeigenaar en evt. vergunningen zijn/worden geregeld

Landschap Overijssel beoordeelt de aanmeldingen. Een ecologische bijdrage is het uitgangspunt, koppeling van de bijenplek aan een toekomstvisie of een link met het onderwijs vinden we waardevol. Uitvoeringsbudget is beperkt, dus wij kunnen zeker niet alle aanmeldingen honoreren. Daarom zoeken actief naar geschikte locaties en gaat honorering van budget ook niet op volgorde van aanmelding.

http://www.groenbezig.nl/groepen/bijenbeweging