OPG Nieuws

Cursus Natuurbeheer en ondernemerschap

De cursus Natuurboeren en ondernemerschap is het gezamenlijke vervolg van drie eerdere gehouden cursussen te weten; bodem onder ons bestaan (door OPG), Natuurboeren (door SBB) en Natuurondernemer (door Natuurmonumenten). In samenwerking met Aeres Hogeschool Dronten is besloten om het aanbod samen te vatten in 2 typen opleidingen. De cursus wordt voor een groot deel worden gesubsidieerd door provincie Overijssel die een belang hecht aan het vernieuwen van de Agro & Food sector in een meer duurzame en natuurinclusieve richting.

In deze brochure leest u meer over het programma

Of gaat u rechtstreeks naar de website van Hogeschool Aeres