OPG Nieuws

Reminder: doorgeven wijzigingen in het Natuurbeheerplan

Het doorgeven van de wijzigingen kan via het e-formulier van de provincie Overijssel. Het doel van dit formulier is dat de benodigde informatie met betrekking tot de wijziging in een keer wordt aangeleverd. Zo is het voor u ook duidelijk wat er aan informatie nodig is. Bij het formulier uploadt u ook één (of meerdere) kaart (pdf, jpeg) van de wijziging.

Wanneer er ook een GIS-bestand beschikbaar is, kan dit nog niet via het formulier worden aangeleverd. Dit kan dan per mail worden verstuurd aan wijzigingnatuurnetwerk@overijssel.nl.

Het e-formulier is ook op de website van Overijssel.nl te vinden: http://www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-landschap/beschermen-beheren/


Dit jaar zal er bij wijze van proef een viewer samengesteld worden waarin de wijzigingen voorafgaand aan de vaststelling van het Natuurbeheerplan 2021 worden gepresenteerd. Deze viewer wordt in de AltasvanOverijssel.nl beschikbaar gesteld. Dit biedt de gelegenheid om van de wijzigingen kennis te nemen en te controleren of deze juist zijn overgenomen.

De planning is deze viewer begin maart beschikbaar te stellen. Gedurende twee weken is het dan mogelijk eventuele op of aanmerkingen door te geven. Hierna hebben wij de gelegenheid kleine aanpassingen door te voeren alvorens wij het Natuurbeheerplan 2021 vaststellen.